onsdag 20 mars 2013

Frihetssmedjan granskar hemskolning

Den liberala bloggen Frihetssmedjan har startat en granskning, eller genomgång kanske man ska kalla det, av forskningsläget kring hemskolning. De har hittills visat att forskningen ger stöd för att hemskolade elever har lika goda, eller bättre, resultat än elever som gått i vanlig skola samt att de är minst lika sociala som andra barn.

Mot den bakgrunden ter sig det svenska förbudet mot hemskolning som allt mer märkligt. Vi förvägrar helt och hållet familjer att själva välja ett tänkbart, och för vissa attraktivt, undervisningsalternativ, helt baserat på känslor.

I mina ögon är inte det värdigt en demokrati. Det borde vara upp till varje familj att själv avgöra hur man planerar sin vardag och sina barns utbildning. Därför är det synd att Centern i sitt nya idéprogram tog bort kravet på en slopad skolplikt. Det borde vara kunskapen i sig som är det viktigaste, inte i vilken form som denna kunskap erhålls.

Inga kommentarer: