måndag 4 mars 2013

Lag om LOV

Lag om valfrihetssystem (LOV) är en väldigt bra lag. Den gör, om den används, att valfriheten ökar för den enskilde. Att vissa kommuner inte ser värdet av en mångfald av aktörer är därför tråkigt. Betyder det att lagen är så pass viktig att den ska bli obligatorisk i alla kommuner? Jag vet faktiskt inte.

Å ena sidan så ser jag det stora värdet av att låta människor bestämma mer över sin egen vardag (samt av att vrida makten hur händerna på kommunala byråkrater och sossar). Å andra sidan är det kommunala självstyret en så pass viktig princip att det ska mycket till för att rucka på den.

Den mest uppenbara risken för en borgerlig regering med att inför en lagstiftning som övertrumfar det kommunala självstyret är att en eventuell framtida socialistisk regering inte kommer dra sig för att göra samma sak, fast då till deras egen favör. Tröskeln sänks så att säga.

Valfrihet för individen är för viktig för att låta riskeras vid ett regeringsskifte. Bättre då att låta tiden ha sin gilla gång. Jag är nämligen övertygad om att de som vill ha valfrihet snart kommer vara fler än de som vill ha kommunala monopol, även i landsbygdskommuner med socialdemokratiskt styre (vilket är de kommuner som i dagsläget inte har inför LOV:en).

Tiden springer ifrån monopolivrarna, och det vet de om. Om det på sikt gör att fler kommuner blir borgerligt styrda så inte mig emot.

DN1, DN2, SvD, SR.

Inga kommentarer: