tisdag 2 april 2013

Att förstöra en skola

Den som funderar över varför svenska elevers skolresultat sjunker bör läsa denna artikel i DN i dag. Den visar nämligen något som jag har skrivit om tidigare (men inte hittar länkar till nu), det vill säga att den "moderna" skolan misslyckas med att hjälpa dem som är i störst behov av hjälp.

Genom att införa och anpassa sig efter det undervisningsätt som kallas problembaserat lärande har den svenska skolan frångått sin roll som kunskapsförmedlare. I stället intar läraren rollen av guide, eller coach. Eleverna ska själva söka information och sammanställa den, dock ofta utan värdering eller analys.

Ovanstående leder till att de som inte redan har en god förförståelse, eller besitter adekvat kunskap, halkar efter. De vet inte vad de ska leta efter, de har inte kunskap om hur man hittar relevant information och de vet inte hur de ska värdera den fakta som de eventuellt hittar.

Det gör att vissa elever går genom skolan utan att tillskansa sig grundläggande kunskap om världen. Och det är främst elever från studieovana hem som lider.

Att det fri skolvalet skulle ligga bakom den stora nedgången i svenska betyg låter i mina öron, med bakgrund av ovanstående, som osannolikt. Särskilt som merparten av de skolor som klarar sig bäst i Sverige är just friskolor.

I stället torde det till stor del handla om en förändrad syn på lärarens roll, i kombination med allt sämre lärare som inte själva besitter den kunskap som de ska vidarebefordra till våra barn.

2 kommentarer:

tommymattsson sa...

"dock ofta utan värdering eller analys" skriver du.
Nej just det, finnessen med arbetssättet du beskriver är just att det inbjuder till och förutsätter just detta....
Att du inte förstår det kan jag ta men att inte svenska lärare fattat det är allvarligt..

Kajsa sa...

"I stället intar läraren rollen av guide, eller coach. Eleverna ska själva söka information och sammanställa den, dock ofta utan värdering eller analys."

Källa på det här?

Många på lärarutbildningen idag är rena stolpskott - ja! Men absolut inte merparten.

Sen kan jag informera dig att källkritik (alltså värdering och analysering av källor) ständigt tas upp som en av de viktigaste sakerna som lärare ska förmedla till sina elever idag. Till och med på den katastrofala lärarutbildningen i Malmö.