torsdag 11 april 2013

Vi behöver varandra, inte system

Familj, släkt och rötter är viktiga aspekter i de flesta människors liv. Vilka vi är baseras i stor utsträckning på uppväxt och familjerelationer. För konservativa är det här självklarheter, men det som är självklarheter för mig är inte nödvändigtvis det för andra. Särskilt som den svenska välfärdsstaten, enligt socialdemokratisk modell, har gjort sitt bästa för att nedvärdera familjebanden mellan människor.

I välfärdsstaten är det mellanmänskliga något fult. I stället för att erkänna värdet av starka band mellan människor ska individen vara beroende av de offentliga transfereringssystemen. Dessa sägs skapa fria människor som inte står i beroendeställning till andra, men den som inte känner sitt sammanhang får svårt att vara fri. Välfärdsstaten ger föga trygghet utöver den monetära. Men allt är inte pengar. Människor behöver primärt andra människor för trygghet och identitetsskapande, inte system.

Inga kommentarer: