fredag 19 april 2013

Röstboskap eller aktiv väljare

I dag slog Sara Skyttedal huvudet på spiken angående de senaste veckornas debatt om e-röstning (även om hon går lite väl hårt åt mina partikamrater). Självklart är inte ett högre valdeltagande i sig politikens högsta mål. Hellre då att väljarna gör genomtänkta och välinformerade val på valdagen (eller ännu hellre känner att de inte behöver rösta för att politiken inte påverkar deras liv negativt).

Precis som miljöpartisten i vallagskommittén påpekar så finns det dessutom flera demokratiska risker med att inför e-röstning. Jag hoppas därför att det förslaget stoppas i malpåse i glöms bort.

Val är för viktiga för att experimentera med.

Inga kommentarer: