måndag 15 mars 2010

Missionskyrkan och vigselrätten

Som medlem i Svenska Missionskyrkan är jag glad över kyrkostyrelsens senaste beslut i frågan kring vigsel av samkönade par. Eftersom Metodistkyrkan redan sedan tidigare sagt nej så finns det nu hopp om att ett framtida gemensamt samfund avsäger sig vigselrätten helt och hållet... vilket vore det enda rimliga.

Men det kommer nog bli en livlig debatt på Kyrkokonferensen även i år...

1 kommentar:

Anonym sa...

En allmän tanke kring svenska kyrkor relaterat till min egen situation som jag har haft ett tag, redovisas i det följande.

Jag är idag med i Svenska kyrkan, men känner mig mer och mer främmande inför den.
Denna kyrka tycks emellanåt inte vara speciellt intresserad av bibeln, och dess innehåll, och jag har nästan slutat att tänka på svenska kyrkan som en strikt religiös organisation.

Om svenska kyrkan fortfarande kan sägas vara en verkligt kristen, religiös, organisation och kyrka, går det måhända att stillsamt fråga vilken kristendom det egentligen handlar om..?

I framtiden kanske jag byter till den kommande, nya, kyrkan som bildas av Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan.

Jag ska avvakta och studera vad som händer med denna nya kyrkobildning, och även vad som sker i svenska kyrkan, och därefter fatta ett beslut.

Mvh