måndag 18 februari 2013

Besök hos Kungl. Maj:ts Orden

I dag har jag, tillsammans med Svenska Ordensföreningen, varit på besök hos Kungl. Maj:ts Orden. Där berättade vice ordenskansler Staffan Rosén, ordensintendent Tom Bergroth och departementssekreterare Agnetha Borgelid vid Protokollet/UD om sitt arbete med de svenska kungliga ordnarna.

Besöket var mycket informativt och intressant och jag tror att alla närvarande från Svenska Ordensföreningen lämnade besöket med en än större övertygelse om vikten av att det svenska ordensväsendet bör återupprättas (jag har skrivit mer om varför här).

Sverige är, så vitt jag vet, ensamt om att ha ett ordensväsende som det egna landets medborgare inte får ta del av. Detta bör så klart åtgärdas så att hans majestät Konungen kan utdela dessa hedersbetygelser även till välförtjänta svenska medborgare. Det vore en enkel, men jag tror i förlängningen, väldigt uppskattad åtgärd.

Sedan 1995 kan Konungen utdela Serafimerorden och vissa grader av Nordstjärneorden till medlemmar av Sveriges kungahus igen. Den förändringen krävde ingen större lagstiftningsprocess. Ett totalt återupprättande torde inte göra det heller.

2 kommentarer:

David Fredin sa...

Att inte ordnar delas ut till svenska medborgare kan vi tacka
den svenska formen av jämställdhets iver som tog sig dessa
absurda och socialistiska vansinniga uttryck. Gång efter annan har Riks-
dagen avfärdat att låta ordnar bli möjliga att ge till förtjänta svenskar
p.g.a en snedvriden och sjuk jämlikhetsnoja som blev "svensk identitet"
och statsideologi. Det luktar Palmeism lång väg!

Jonas Arnell sa...

Trevligt att ses igen, Martin!
@David: jag tror att man ska vara försiktig med att politisera frågan åt endera hållet. Ordnarna kommer inte att återföras förrän det finns en större konsensus. Att frågan inte vunnit gehör i riksdagen under alliansen handlar mer om processordningen: det som ska behandlas i riksdagen från alliansen ska i normalfallet från regeringen. Att sedan inte regeringen sett denna fråga som prioriterad är bekymmersam. Jag tror att det kan bero på att den feltakigt uppfattas som en "gammelmoderat" fråga när det egentligen handlar dels om att återställa vårt belöningssystem till jämförbart med andra länder där ordnar är självklart, dels att skapa en synlig klapp på axeln för den enskilde medborgarens insatser för det svenska samhället. Jag har svårt att de problemet.