onsdag 13 februari 2013

Olika måttstockar

I dag när Erik Helmerson påminner oss om de dubbla måttstockar som används när svenskar betraktar katoliker kan det vara värt att läsa det inlägg han skrev när Dalai Lama var i Sverige sist.

Få exempel på den dubbla måttstock som jag nämnde ovan är så uppenbara som jämförelsen mellan hur vi i Sverige betraktar Dalai Lama respektive påven. Till synes samma åsikter får helt olika bemötanden. Och där den ena får hyllningar utsätts den andra för spott och spe.

Inga kommentarer: