fredag 1 februari 2013

Intressanta förslag från Lööf

I dag presenterar partiledare Annie Lööf (som i övrigt verkar ha en ganska svettig period i livet just nu) ett par intressanta förslag för arbetsmarknaden. De är på intet sett nya men klart värda att påminna om.

Det ena förslaget handlar om sänkta arbetsgivaravgifter, något som skulle kunna göras ganska enkelt om man ville. Arbetsgivaravgiften består nämligen av ett antal olika delar där var och en motsvarar en post i socialförsäkringssystemet. Eller, alla utom en.

Den allmänna löneavgiften fungerar i dagsläget som en regulator för att hålla arbetsgivaravgiften på samma nivå över tid. När de andra procentsatserna förändras med anledning av förändringar i till exempel sjuktal förändras den allmänna löneavgiften så att totalen fortsatt ligger på 31,42 procent. Tas den allmänna löneavgiften bort ökar kopplingen mellan inbetalade medel och utgifter.

Det andra intressanta förslaget handlar om arbetsgivarens sjuklöneansvar. Lööf föreslår att ansvaret för den andra veckan tas bort för mindre företag. Som jag ser det är det enda rimliga att sjuklöneansvaret för arbetsgivaren tas bort helt och hållet. Om staten anser att jag som arbetstagare ska ha ersättning när jag är sjuk är det också rimligt att staten tar kostnaden för min frånvaro (eller kanske allra helst jag själv genom en privat försäkring, men där är vi inte riktigt än) och inte lägger den på någon annan.

Just ja, även förslaget om jobbpeng för arbetslösa verkar intressant och väl värt att testa.

1 kommentar:

Robert Persson sa...

Näringslivets gnäll på skatter och avgifter är ständigt pågående. Vad kostar inte detta?