torsdag 21 juli 2011

Är Västbanken verkligen ockuperad?

Svar nej. Eftersom det skulle kräva att någon annan har legal rätt till området i fråga. Västbanken borde därför benämnas som omstritt, inte ockuperat.Filmen hittad hos Pophöger.

Läs även andra bloggares åsikter om , .

3 kommentarer:

Spesam sa...

Martin, filmen är visserligen producerad av israeliska utrikesministeriet, men den är ju ett skämt. Jag misstänker att den är beställd av Lieberman själv.

Västbanken anses av det internationella samfundet som ockuperat på grund av säkerhetsrådets resolution 242. Nu är denna resolution vagt formulerad och syftar även på Golanhöjderna, Gaza och Sinai, men att Västbanken inte skulle vara med bland områden som Israel är skyldigt att lämna är omöjligt att hävda. Det man kan diskutera är gränsdragningar.

Filmens syfte är att ursäkta bosättningarna på Västbanken genom att försöka förklara att de inte är illegala enligt folkrätten. Vad filmen inte berättar om är de bosättningar som är illegala även enligt israelisk lag, som inte sanktionerats av israeliska staten. Där finns det största och mest provocerande problemet.

Men det som gör att filmen framstår som ett skämt är påståendet att det "judiska hemlandet" omfattade hela det gamla brittiska protektoriatet, alltså även Jordanien. Filmen påstår att Israel skulle ha offrat 74% av sitt hemland. Det har bott judar överallt i området, ända bort i Iran. Ska varje ort där det har bott eller fortfarande bor judar i Mellanöstern anses vara en del av det historiska Israel?

MartinE sa...

Jag är fullt medveten om att filmen är en propagandafilm. Det förtar dock inte att en "ockupation" kräver att en annan nation hävdar rätten till ett visst område. Det finns det så vitt jag vet inte i fallet med Västbanken. Att benämna området som omstritt vore därför mer passande.

Spesam sa...

Vad som i folkrättslig mening avses med en ockupation bestäms av Fjärde Haag-konventionen: "Territory is considered occupied when it is actually placed under the authority of the hostile army."

Israel erövrade Västbanken från Jordanien 1967.

FN:s säkerhetsråd har i sin resolution 242 förklarat att detta är en ockupation.

Sammantaget gör detta att de flesta regeringar i världen kallar Västbanken för ockuperat.

Israeliska staten å sin sida hävdar inte heller med någon emfas att förhållandet skulle vara något annat. Exempelvis låtar man israeliska armén ansvara för svål säkerhet som civil administration av Västbanken (förutom de delar som styrs av palestinska myndigheten). Det finns inte heller fullständiga fri- och rättigheter på Västbanken. Ockupationslagarna inom folkrätten tillåter nämligen inskränkningar i rättigheterna. Israeliska staten agerar som om området är ockuperat.