måndag 25 juli 2011

No man is an island

Ingen människa är som bekant en ö. Vi lever alla i sammanhang som inbegriper olika typer av kontakt med andra. Vi utsätts dessutom som samhällsmedborgare av mängder av information, agitation och liknande.

Att utifrån det hävda att någon annan än just den person som utför en terrorhandling ska kunna hållas ansvariga är dock helt orimligt. Människor gör sina egna val, även terrorister.

Och i fallet Anders Breivik så är det helt uppenbart att bombningen av Oslo och skjutningarna på Utöja var genomtänkta och helt överlagda. Dessutom med ett uttalat ideologiskt mål. Terrorism således.

Anders Breivik verkar hata det öppna samhället, och precis som DN skrev i går så är en av de största farorna just nu att vi som älskar det öppna samhället inte säger något.

Att fortsätta vara aktiva i partier, organisationer och intressegemenskaper bör därför vara självklart just nu. Genom att argumentera och möta dem som sprider hat kan många troll oskadliggöras.

Något som DN dock glömde, som också är ett allvarligt (och högst reellt) hot mot det öppna samhället i en sån här situation, är hur politiker väljer att reagera och agera. Just nu verkar det emellertid som att reaktionerna i Norge har hållit stånd mot populism och krav på inskränkningar av till exempel yttrandefriheten.

Statsminister Jens Stoltenberg har i stället manat till lugn och sammanhållning i den svåra tid som nu föreligger. Och något annat hade varit att gå terroristens ärenden. Rädsla och oro var målet. Att i det läget försöka förbjuda åsikter eller organisationer skapar bara ytterligare grogrund för marginalisering och åsiktsmässiga utanförskap.

Att argumentera och möta dem som sprider hat således. Det är så vi skyddar det öppna samhället. Och det gäller i debatter med alla extremistyttringar.

DN1, DN2, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, MU, Exp, AB, FB.
N, FK, DE, SR, AL, LB, JI.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , .

Inga kommentarer: