torsdag 3 maj 2012

Vi behöver fler borgerliga journalister

Hans Bergström har en del poänger i sin kolumn i dagens DN. Texten handlar om den senaste undersökningen angående journalisters politiska hemvist. En undersökning som visar vad många säkert misstänkt; att det finns en kraftig överrepresentation av vänsterpartister och miljöpartister bland svenska nyhetsjournalister.

Ett fenomen som egentligen inte är något stort problem, vara sig för nyhetsmedierna eller deras konsumenter. I alla fall inte så länge alla är medvetna om hur verkligheten ser och att man som läsare/tv-tittare bör anlägga ett kritiskt sinnelag till det som rapporteras och inte svälja allt oreflekterat.

Med det sagt kan det vara bra att påminna sig om ett särskilt viktigt förhållningssätt till konsumtion av nyhetsmedia, och det är här som jag menar att Bergström har en del poänger.

Det viktigaste med en nyhetsartikel är kanske inte vad som sägs, utan hur det sägs, eller kanske vad som inte sägs. Eller snarare, vad som är outtalat. Det kan till exempel handla om hur vissa saker hålls för självklara under förment opartisk flagg, helt utan vidare motivering.

Ett exempel som jag dök på nu på morgonen, som visserligen inte är en nyhetsartikel utan en debattartikel, får illustrera hur det kan se ut. Det är organisationen Planka.nu som konstaterar att "Avgiftssamhället ... helt och hållet [är] ideologiskt grundat".

Vad man glömmer bort att redovisa/konstatera är att en avgiftsfri kollektivtrafik också är en ideologiskt grundad åsikt. Man försöker dock få sin egen ståndpunkt att framstå som neutral och opartisk genom om hävda att motståndaren är ideologisk.

Och just det förfarandet är tämligen vanligt även i nyhetsmedia. Människor görs till offer utan eget ansvar, frågor vinklas till förmån för en outtalad ståndpunkt (som kan vara nog så politisk) och alla sidor får inte komma till tills.

Så vad göra? Nya mätningar som visar hur illa ställt det är på landets tidningar? Obligatorisk redovisning av politisk ståndpunkt i bylinen?

Nej, självklart inte. Det allra bästa tillvägagångssättet för att få en bättre vinklad nyhetsrapportering i svensk media är att fler med borgerliga åsikter och värderingar blir journalister. Det behöver faktiskt inte vara svårare än så.

Så ni unga borgerliga; strunta i era advokat- och läkardrömmar. Om ni vill förändra samhället, bli journalister i stället.

2 kommentarer:

Erik Johansson sa...

Allt är ideologi, vem hävdar något annat?

Erik Lidström sa...

Jag hävdar något annat. Man måste skilja på politiska ideal och "modeller över hur verkligheten fungerar". Har man bara rätt modeller så kan man tycka vad man vill. Tyvärr har ju de flesta journalister och politiker felaktiga modeller. Uttrycker man miljöpartistiska "åsikter" på gymnasiets naturvetenskapliga linje blir man underkänd i biologi, kemi och fysik. Vänsterflum-idéer om att man kan få män och kvinnor att beté sig lika, att "miljön" kan ändra "naturen" förkastas på gymnasiet inom biologin. Lysenko förstörde det sovjetiska jordbruket under 50 år på så sätt.