fredag 18 november 2011

Fler aktörer i äldreomsorgen

Församlingen där jag är medlem, Immanuelskyrkan i Stockholm, driver sedan många år ett äldreboende. Tidigare hette det Rådmanshemmet och låg på Rådmansgatan. När lokalerna blev utdömda valde församlingen att bygga ett helt nytt äldreboende.

Löjtnantsgården som äldreboendet heter ligger på Östermalm och är mycket populärt, både bland församlingsmedlemmar som bland utomstående. I huset finns dessutom ett seniorboende där något yngre äldre bor. Bland dem finns det personer som utför volontärarbete på äldreboendet.

I fastigheten finns även ett tiotal studentbostäder dit man har förtur om man läser någon medicinsk/omvårdnadsinriktad utbildning och kan tänka sig att arbeta extra på Löjtnantsgården.

Det är således fullt möjligt att driva en god och genomtänkt verksamhet som fristående aktör. Det visste nog visserligen de flesta redan, trots högt tonläge i debatten den senaste tiden.

Att Svenska Kyrkan vill starta äldreboenden känns därför som ett välkommet inslag. Att de ser det som någonting positivt att de inte "behöver leverera vinst" får så klart stå för dem. Huvudsaken som jag ser det är att antalet aktörer inom äldreomsorgen, som kan lära av varandra, ökar.

Att människor gärna vänder sig till till mindre företag som Kavat vård känns dock inte märkligt. Det är med största sannolikhet enklare att ha överblick och kontroll i en mindre organisation. Det betyder dock inte betyda att det är omöjligt att ha det i en större.

Mitt huvudbudskap just nu är emellertid; Ju fler aktörer som arbetar med att aktivt förbättra den omsorg de levererar till boende och patienter, desto bättre. Monopol leder aldrig till effektiv och kvalitativ verksamhet. Inte inom äldreomsorg... inte inom någon verksamhet.

SvD, SvD, SvDKT.

4 kommentarer:

Stefan Spets Arleij sa...

"Ju fler kockar, desto sämre soppa!" Låter det bekant?

arvid sa...

"Monopol leder aldrig till effektiv och kvalitativ verksamhet. Inte inom äldreomsorg… inte inom någon verksamhet."

Precis! Det säger ju sig självt att ingen är bättre på omvårdnad om andra medmänniskor än en massa konkurerande riskkapitalister.

Alexander sa...

Med fler aktörer inom äldreomsorgen så får vi större valfrihet. En valfrihet som jag tycker bör vara självklar. Och vinst är ett jätte bra driv medel för människor. Jag antar att ingen är sugen på att jobba utan att få lön? Inte heller är företagen intresserade av agera välgörare. Jag tycker att artikeln är mycket bra och intressant. Tack för bra läsning Martin!

martin-edgelius sa...

Tack för vänliga ord och input Alexander!