torsdag 27 september 2012

Hemskolning i exil

Svenskt utbildningsväsende lider av en kraftig begränsning. Den som själv vill undervisa sina barn i hemmet är nämligen i praktiken förbjuden att göra detta. Jag har skrivit om det tidigare, indirekt så sent som i förra veckan.

Nu har den kristna tidningen Inblick uppmärksammat att flera familjer faktiskt har känt sig nödgade att gå i exil för att kunna utföra något som borde vara en självklar rättighet. Med anledningen av det har de ställt ett antal frågor till ledamöterna i Riksdagens utbildningsutskott.

2 av 12 har svarat.

Inga kommentarer: