måndag 1 oktober 2012

Låt utropen skalla

Sedan det uppmärksammades att moskén i Fittja ansökt om att få hålla böneutrop har debatten angående fenomenet i fråga, kanske inte gått hög, men i alla fall småmullrat. Kristdemokraterna i Botkyrka, där Fittja ligger, är tydligen emot. Staffan Danielsson, riksdagsledamot för Centerpartiet, argumenterar också mot (dock utan argument, han konstaterar bara att det kanske inte bör tillåtas).

Självklart finns det de som är för också, de tenderar bara att hålla ett något lägre tonläge. Susanna Birgersson på DN:s ledarsida skriver dock bra och sakligt om frågan i dagens tidning.

Att jag tycker så skvallrar så klart om vad jag själv anser i frågan. För mig är det här en fråga om religionsfrihet, men också om praktikaliteter.

Den som vill sprida ett budskap, oavsett vilket, och kan göra det inom föreskriva bullernormer och ordningsföreskrifter bör också ha rätt att göra det. Det gäller både kyrkklockor, böneutrop och reklam. Att hindra en viss typ av "oljud" men samtidigt tillåta andra rimmar illa med de likabehandlingsprinciper som vi ofta säger oss värna.

Som jag ser det verkar motståndet mot böneutrop emanera ur någon form av märklig eurabiatanke. Motståndarna är oroliga över att det här på något sätt skadar det svenska samhället och att det bara är först steget mot en utveckling som man inte tror sig kunna kontrollera.

Men det finns det så klart inget som pekar på. Jag anser i stället att man bör uppmuntra mer religiositet i det sekulära Sverige. Vilket inte är samma sak som att säga att religion (kristendom eller Islam eller andra) ska få inflytande över till exempel politik. Däremot är det ett erkännande av att de flesta människor behöver religion i sina liv och att de ska ha rätt att utöva den.

Och om vi ska kunna kritisera de muslimska länder där man gör allt för att försvåra för kristna trosinriktningar, så kan inte vi vara lika goda kålsupare och försvåra för muslimer som praktiserar sin tro här i Sverige. Därför bör rimligtvis böneutrop tillåtas.

7 kommentarer:

Peter sa...

Går det här igenom så har SverigeDemokraterna en ny medlem

Lotta sa...

Ju mer samhället anpassar sig till islam, desto mer känns det som om landet är ockuperat.

martin-edgelius sa...

Jag har svårt att se hur religionsfrihet kan vara en eftergift till någon.

Frikyrklig sa...

I Stockholms innerstad och på många andra ställen finns en mängd frikyrkor och andra kristna samfund som inte tillhör Svenska Kyrkan. Ingen av dessa har - såvitt jag vet - några klockor som de ringer i.

martin-edgelius sa...

Immanuelskyrkan (Sv. Missionskyrkan) på Birger Jarlsgatan har kyrkklockor som ringer.

Johnny Lilja sa...

Jag tycker inte det är särskilt svårt att förstå skillnaden mellan kyrkklockor och böneutrop (förutom själva ljudbilden då). Kyrklockorna är en kallelse till kykran . Man kan välja att gå dit och ta del av guds ord eller man kan avstå. Böneutropet är en kallelse OCH guds ord direkt ut i luften. Påtvingat,till skillnad då från kyrkorna. Jag förstår, ärligt talat inte, hur någon kan missa den elementära skillnaden!
Det är en grov felanalys att religionsfriheten skulle tillåta böneutropen. Religionsfriheten handlar om utövandet av religion. Alltså måste böneutropen, om religionsfrihet ska kunna åberopas betraktas som religionsutövning. Eftersom högtalaren knappast kan vara den part som utövar religion så måste det vara de som hör. Om jag befinner mig i närheten och hör budskapet (som, jag upprepar, faktiskt är konkreta ord om gud och alltså inte kan jämföras med kyrkklockornas kallelse att komma till kyrkan och DÄR höra guds ord) så är jag att betrakta som utövare. Enligt religionsfriheten, europakonventionen och FNs deklaration av de mänskliga rättigheterna så kränks då MIN religionsfrihet. I FNs deklaration framgår tydligt att det INTE ingår i religionsfriheten att tvinga andra att utöva sin religion.
Sedan talas det, extremt ologiskt, i vissa inlägg om att "förbjuda böneutrop". Det handlar inte om det utan om att inte tillåtas något som inte varit tillåtet förut!

Ida sa...

Johnny, hur tänker du? Menar du på fullaste allvar att du blir, som du säger, UTÖVARE av islam om du hör det religiösa budskapet? Du blir alltså muslim om du tvingas höra allahu akbar??
För övrigt, böneutropet är inte Guds ord, utan endast en kallelse till bön.

"I FNs deklaration framgår tydligt att det INTE ingår i religionsfriheten att tvinga andra att utöva sin religion." Va?? Vem tvingar vem? Ett eventuellt böneutrop skulle tvinga dig att bli muslim??

En sak till:
Yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor
Informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden
Mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk
Demonstrationsfrihet: frihet att anordna och deltaga i demonstration på allmän plats
Föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften
Religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

Förklara gärna hur man kan förbjuda, eller inte tillåta, böneutrop, utan att gå emot dessa friheter?