måndag 8 oktober 2012

Socken eller församling

Sverige delades under lång tid upp i socknar. En geografisk indelning som i stort baseras på hur byarna växte fram i landet.

Sedan ett antal år tillbaka finns inte socknen längre kvar som juridisk enhet utan används främst av forskare eftersom socknen i stort har sett likadan ut under väldigt lång tid. Det går således att skapa långa sammanhållna serier med hjälp av sockenindelningen.

Här om dagen uppmärksammades jag på en namninsamling till förmån för att "rädda våra socknar". Initiativtagaren vill återinföra sockenbegreppet i syfte att även i framtiden, på ett enkelt sätt, kunna använda sig av samma indelningsmetod som vi hittills gjort.

Och det kanske är önskvärt. Jag är inte helt säker även om jag inte är främmande för idén. Ett tänkbart scenario i så fall kanske kan vara att byta ut församlingen mot socknen i folkbokföringssyfte.

I dagsläget slår Svenska kyrkan kontinuerligt ihop församlingar. Det kommer således bli allt svårare att följa församlingsindelningen inom till exempel släktforskningen. Svenska kyrkan är dessutom skild från staten varför rimligheten i att människor är skrivna i en särskild församling minskat.

Det skulle troligtvis bli en del övergångsproblem med att byta från församling till socken men eftersom socknen inte kommer förändras över tid så kan de långsiktiga vinsterna vara värda det.

1 kommentar:

Jan Owe sa...

Antag att jag vill forska över ett relativt litet geografiskt område, kanske historiskt, kanske medicinskt, kanske ekonomiskt, kanske biologiskt men det spelar eg. ingen roll. Och detta lilla område kanske bara är ett av flera områden i en större kartläggning eller studie. Det viktiga är att området är entydigt och att det "kan återanvändas" - dvs andra forskare ska enkelt kunna använda mitt forskningsresultat i sina egna forskningar eller, minst lika viktigt, kunna granska min forskning. Och detta utan att själva behöva definiera hur området ser ut - det ska typiskt vara ett väldefinierat område, eller bestå av flera kända väldefinierade områden. Om mina små områden inte sammanfaller med kommungränser, är mindre än kommuner, går över kommungränser eller t.ex. gäller historisk forskning där kommuner inte är användbara. Ja då är socknen ett mycket praktiskt område som om de ska kunna användas måste finnas. Försvinner socknarna, kan de inte användas, eller kan bara användas i speciella (historiska) forskningar. Men forskning per geografiska områden sker hela tiden, av dagsaktuella företeelser såväl som över längre eller kortare tidsperioder. Rädda därför socknarna - men kalla dem gärna sockendistrikt på landet och stadsdistrikt i städerna för att nu knyta an till distriktförslaget i folkbokföringsutredningen.
/Jan