onsdag 24 oktober 2012

Rätten till sina barns undervisning

Här om dagen gav Göteborgs tingsrätt en ortodox judisk familj rätt att hemskola familjens barn. En stor framgång får sägas, åtminstone med tanke på att regeringen i princip förbjöd hemskolning här om året. På sikt är det dock oklart hur utslaget ska tolkas i stort.

Min förhoppning är så klart att det ska öppna upp för fler familjer som vill hemskola sina barn. Risken är dock att fallet blir prejudicerande åt andra hållet, det vill säga att endast familjer som tillhör små religiösa samfund tilldelas rätten.

Något som knappast skulle stärka frågans ställning i Sverige. De fördomar som finns kring hemskolning i dag gör ofta gällande att det bara är religiösa extremister som vill hemskola sina barn. Det finns en påtaglig risk att domslutet bekräftar eller förstärker den bilden.

Vi som ser hemskolning som en viktig frihetsfråga, och som inte tycker att det offentliga med självklarhet har rätt till våra barn, bör därför fortsätta att argumentera för att ge familjer rätt att hemskola sina barn om de så själva vill.

Ni som känner er osäkra på argumenten kan med fördel läsa Mattias Svenssons utmärkta artikel i frågan. Den publicerades i Magasinet NEO i våras.

Det kan även tilläggas att EU:s stadga om mänskliga rättigheter, artikel 14, punkt 3 stödjer alla föräldrars rätt att själva välja pedagogik för sina barn.Inga kommentarer: