torsdag 11 oktober 2012

Gullandet med Greenpeace

Gullandet med Greenpeace fortsätter i svensk media. I våras handlade det om bordning av fartyg, nu handlar det om olaga intrång på Ringhals och Forsmark.

Överallt i media kallas Greenpeace för "aktivister", ett för de flesta personer positivt ord (någon som kämpar för något gott). Tidningarna nämner förvisso att Greenpeace gjort intrång och att de är misstänkta för brott men det ligger en dimma av förståelse över merparten av all rapportering, till och med på ledarplats (På SR:s hemsida kunde man i går dessutom chatta med chefen för Greenpeace Sverige).

Och då ska vi inte tala om hur vissa partier agerar. Miljöpartiet verkar närmast stå i symbios med Greenpeace om man ser till vad företrädare för partiet säger offentligt.

Varför kan vi inte bara agera och benämna Greenpeace efter vad de faktiskt är, det vill säga en organisation som med olagliga medel försöker tvinga fram förändringar som de inte klarar av att genomföra på demokratisk väg?

Inga kommentarer: