fredag 26 oktober 2012

Byråkrati utan uppföljning

Jag läser på DN-debatt att två statsvetare vid Uppsala universitet underkänner styrningen av offentliga  verksamheter. Något som de menar borde lämna öppet mål för Socialdemokraterna. De glömmer dock bort två saker:

1. De föreslår inget alternativ till den styrningsmodell som oftast går under namnet New public management. De anser uppenbarligen att den är dålig men vad som bör ersätta den framgår inte. Menar de helt enkelt att offentlig verksamhet inte behöver utvärderas?

2. Att svenska "[l]äkare, lärare och domare [...] ägnar alltmer tid åt administration" beror delvis på att den administrativa bördan har ökat, men också på att det inte längre är ekonomiskt försvarbart att anställa särskild administrativ personal. Detta eftersom det är så dyrt med personal i Sverige.

Det behövs nog lite mer för att det här ska bli en fråga där Socialdemokraterna kan vinna politiska poäng.

1 kommentar:

David p sa...

Frågan är om man verkligen sparade något på att låta dyra specialister ta tid för administration? Jag tycker de flesta klagar över att pappersarbetet tar så mycket tid från deras huvudgöra, så jag tror man har mycket att vinna på att återinföra de ofta mer lågavlönade administratörerna som utför servicefunktionerna mycket effektivare och snabbare i det att de kan skapa nya rutiner och batchar i hantering av stora mängder likande data än de som bara gör sin egen administration.