måndag 16 april 2012

Saknade personer i Sverige

Dagens DN gjorde mig uppmärksammad på en organisation som jag inte kände till tidigare. Den är svårpolitiserad men jag tycker ändå att den är intressant så se det här som information om ni inte heller är bekanta med organisationen i fråga.

Missing People Sweden (MPS) är en organisation som via frivilligt arbete försöker lokalisera försvunna personer. Anledning till att det stod om dem i dagens tidning var att de vid en skallgång hittat vad man tror är kroppen efter en försvunnen kvinna från Stenungsund. De fyller alltså helt uppenbart en funktion, åtminstone i det här fallet.

Tyvärr är det så att polisens resurser inte räcker till att för att hålla söktrycket uppe efter försvunna personer. Särskilt inte i fall som ovanstående då en misstänkt förövare har åtalats och bedömts oskyldig. Och även polisen är beroende av tips och information från allmänheten för att kunna lokalisera försvunna personer.

Och där kan säkert MPS vara till hjälp. Som en kanal och uppsamligsplats för information som annars kanske hade gått förlorad.

Risken med en organisation som MPS är att det nog finns risk att den befolkas av personer som egentligen drömmer om att bli poliser och som därmed också tror sig utföra polisens arbete.

Men kan man hålla rågången gentemot det offentliga och agera som en sammanslutning av frivilliga som vill göra vad de kan för att hjälpa människor som letar efter nära och kära så tror jag absolut att organisationen fyller en funktion.

Kanske har ni läsare någon mer information om MPS som kan vara relevant?

2 kommentarer:

Claes sa...

Hej,

Polisen har visst resurser att sätta in i sökande av försvunna personer.

Det finns en extra resurs som polisen sällan talar högt om - Beredskapspolisen. Denna organisation består av ca 1500 civilpliktiga, är utbildad av Polishögskolan och bl.a speciellt tränad i eftersök av försvunna personer.

Tyvärr anser Rikspolisstyrelsen att denna resurs blivit överflödig efter att det kvantitativa målet om 20000 poliser uppnåtts.

Därför har nu RPC Bengt Svenson bett regringen om lov att skrota denna resurs.

Det är anmärkningsvärt att RPS motarbetar polisens förutsättningar att arbeta mer effektivt och resurssmart.

I fallet där Marina Johanssons kropp hittades av MPS hade polisen kunnat kalla in beredskspapoliserna i området (ca 200st) och sökt av betydligt större områden i ett tidigare skede.

Eftersom nu polisen avvecklar sin enda extra resurs kommer vi framöver antagligen se fler privata aktioner där man är inne och gör polisens arbete.

Ansvariga politiker blundar och låter resursslöseriet pågå med Bengt Svenson i spetsen...

martin-edgelius sa...

Hej Claes, och tack för informationen. Jag kände faktiskt inte till Beredskapspolisen.