fredag 20 april 2012

Nu måste S + Fp sluta att lägga sig i

Valfrihetens motståndare är som bekant aldrig långt bort. I dag räcker det att läsa på DN-debatt och i SvD för att lokalisera några av dem.

Utgångspunkten i ovan nämnda artiklar är att människor väljer fel och att Sveriges Riksdag därför måste fatta beslut för att styra föräldrars uttag av föräldrapenning i mer "jämställd" riktning.

Och det är ju inte så förvånande att S-kvinnorna vill begränsa familjernas valfrihet (vem trodde någonting annat?). Att Liberala kvinnor inte är liberala blir jag mer förvånad över. Största chocken är dock att de lyckats få med sig Björklund på tåget. Han brukar faktiskt vara en bastion mot sådana dumheter i Folkpartiet.

Att uttaget av föräldrapenning borde vara en fråga för varje familj att besluta om är för mig så självklart att det egentligen inte borde tarva någon diskussion. Föräldrapenning finns till för barnet och är knutet till barnet, inte specifikt till föräldrarna.

Att föräldrarna då får komma överens om vad de anser vara bäst för barnet och hur föräldrapenningen ska fördelas borde därför kunna vara en utgångspunkt som alla skriver under på.

Och faktum är ju att de flesta faktiskt gör det. Skriver under på det alltså. Det är bara ett antal riks- och riksdagspolitiker som är av annan åsikt. Och just nu gör de vad de kan för att pådyvla den på resten av befolkningen.

3 kommentarer:

Förälder sa...

Kunde inte sagt det bättre själv!!
Blir frustrerad över alla dessa översittande och "besserwisser" politiker som ska peta i allting i människors privatliv. Vem känner barnen bäst, politikerna eller föräldrarna?

Att det sedan också finns kvinnor som faktiskt VILL vara hemma med sina barn negligeras totalt av dessa politiker!
De ska läras "rätt" så de kommer ifrån sina tokiga idéer.

Har föräldrarna tagit det stora beslutet att skaffa barn tillsammans så är de nog kapabla att samtala om och besluta vad som är bäst för just deras familj.

Vet hut klåfingriga politiker!

Småbarnsmamma sa...

Tack för reaktionen! Håller med i varje påstående! Min man och jag har valt att ha mig hemma eftersom jag ammat våra sex barn länge. För vår familj har det fungerat utmärkt och jag hoppas innerligt att familjer fortsättningsvis ska få större frihet och inte mindre! Bevare oss för partiernas kvinnoförbund och politiker som ständigt försöker omyndigförklara småbarnsföräldrar!

Mansgris??? sa...

Självklart måste föräldraledigheten delas lika, när föräldrarna inte bor ihop. När det gäller föräldrar som lever ihop är det rimligt att föräldrarna själva får fördela ledigheten fritt mellan varandra. Kravet från staten att de som bor ihop skall dela på ledigheten är mera tänkt att ta bort manlig konkurrens från karriärkvinnor samt att ge karriärkvinnor bättre samvete genom att hindra andra kvinnor från att välja barnen före arbetet. Det ser ju inte så värst bra ut om karriärkvinnor lämnar in sina barn på dagis innan barnen fyllt ett år medan förmånstrixande kvinnor kan vänta med dagis tills efter barnets tvåårsdag. De barn som börjat tidigt på dagis kanske längre fram i livet att börja grubbla över om deras mamma egentligen älskar dem eller om de bara blivit ett av flera kvinnomål för en karriärkvinna.
Vore det inte bättre om karriärkvinnorna fick statligt betalda surrugatmammor och efter barnets födsel statligt finansierade ammor tills dagis och nattis tar över. Sedan skulle karriärkvinnorna kunna låna hem barnen när de tyckte sig ha tid med dem. Det kanske räcker med att karriärkvinnorna får förtryckta inbetalningskort där det man kan läsa ”Från Mamma” och sedan kan de kompenseras med ett foto som de kan visa upp för karriärkvinnokollegorna så att de framstår som riktigt duktiga kvinnor som kan vara på jobbet samtidigt som de har barn. Är det egentligen rimligt att kvinnor som inte vill ta hand om barn skaffar barn bara för att kunna visa upp trofen?
Eftersom allt för många barn lever med en förälder undrar jag hur tvångstyckarna vill att föräldraledigheten skall fördelas i dessa fall. Jag har sett separationer som motiverats med att en ensam kvinna får hela föräldraledigheten.
Skall män som blivit pappor ofrivilligt och som knappast unnas något umgänge tvingas vabba?
För mig är det rimligt att föräldrar som inte lever tillsammans tvingas dela föräldraledigheten och där bör regleringen stanna.