måndag 23 april 2012

Internerad rösträtt

Jag har sedan länge förfäktat idén att den som döms till fängelsestraff för brott och därmed förverkar sin rätt att delta i samhället inte heller ska kunna rösta i allmänna val under den tid som de är inspärrade. En rättsordning som bland annat tillämpas i USA och Storbritannien.

(Observera att jag anser att rätten att rösta ska återfås så fort fängelsestraffet i fråga är avklarat. Det vill säga att det inte ska behövas någon form av prövning för att återfå den. Något som tillämpas i vissa delstater i USA.)

Jag är dock medveten om att jag är tämligen ensam om min ståndpunkt i det här landet och utsikterna för att ett liknande regelverk någonsin ska införas i Sverige ser minst sagt dåliga ut. Särskilt som Europadomstolen i Strasbourg nu har dömt till Storbritanniens nackdel i frågan. Detta sedan en internerad klagade till domstolen för åtta år sedan.

Domslutet kommer med största sannolikhet betyda att Storbritannien får ändra sitt regelverk och öppna upp för röstning inne på landets fängelser. De som inte i övrigt får delta i det öppna samhället ska alltså få rätt att genom sin röst tycka till om det samhällets inriktning. Ett bakvänt resonemang om ni frågar mig.

3 kommentarer:

Thomas sa...

"... De som inte i övrigt får delta i det öppna samhället ska alltså få rätt att genom sin röst tycka till om det samhällets inriktning. Ett bakvänt resonemang om ni frågar mig." - Ja, ett mycket bakvänt resonemang. Synd att det inte ska gå att få gehör för ett mer återhållsamt synsätt vad gäller interners rättigheter. De ska få rösta, ha rätt till frigång etc, oavsett nästan vad de utförde innan de åkte in i fängelse. Ett knepig ordning, anser åtminstone jag.

Ragnfast sa...

Jag tycker du är helt ute och cyklar! Riksdagen skall representera ett tvärrsnitt av befolkningen och det inbegriper även de som för tillfället råkar sitta i fängelse, de som dricker lite för mycket eller kanske röker på ibland. Vilka skall vi mer sätta i politisk karantän? De som slarvar med skatten? De som är gamla och sjuka; de bidrar ju inte till samhället, eller?

daniel molina sa...

wow. Att vara konservativ är alltså att gå tillbaka till innan 1789. Att ni inte diggar 1917 är ju helt ok.
Reaktionärt är det nya blå.


Vad kommer härnäst? Tvåkammarriksdagen? Graderad rösträtt? Kvinnan tige i församlingen? Monarkin?