onsdag 25 april 2012

Stort förtroende för monarkin

Några av gårdagens braskande rubriker handlade om det låga förtroende som kungahuset sägs röna hos folket. Endast 4 procent har enligt SOM:s undersökning förtroende för Hans Majestät Konungen.

Och det kan tyckas nedslående. I alla fall för kung Carl XVI Gustaf. Synar man siffrorna bortom rubrikerna framträder emellertid en annan bild av situationen.

Undersökningen visar nämligen att 56 procent av de tillfrågade vill behålla monarkin, medan endast 19 procent vill avskaffa den. Därtill vill 20 procent införa republik i stället. En siffra som i stor utsträckning säkerligen överlappar de 19 procent som vill avskaffa monarkin.

Vad undersökningen främst visar är dock att Kronprinsessan Victoria uppvisar ett aldrig tidigare skådat förtroende hos det svenska folket.

Sammantaget drar därför jag slutsatsen att den svenska monarkin inte kommer att falla i det närmaste taget. Monarkin som fenomen erhåller ett stort förtroende, och Kronprinsessan är populär hos så gott som alla. Det bådar gott inför framtiden.

Nyheter: SVT, SR, GP, HB, DI, AB, Exp, DN.

1 kommentar:

bengan sa...

Din slutsats är förmodligen riktig men din framtidsvision tveksam. Skälet till att du har rätt under de närmaste åren är att nationen som helhet är för klok för att engagera sig i en icke-fråga.
Såvida inte kungen eller sonen ertappas med byxorna nere med ytterligare någon förtäckt prostituerad.