måndag 20 augusti 2012

Public choice och media

I dag basunerar DN ut att Sveriges universitet och högskolor måste göra nedskärningar med upp till 15 000 studieplatser under kommande år.

Av rubriker och ingresser får man intrycket att regeringen nu gör besparingar och drar in stora delar av det ekonomiskt stöd som universiteten och högskolorna erhåller.

Av texten framgår dock att det som nu händer är att regeringens tillfälliga stöd till utbyggda platser för att möta krisen 2008 tar slut. Det borde således inte komma som en chock för någon, det borde inte vara svårt att förklara för personalen (vilket företrädare för skolorna påstår att det kommer vara) och det borde ha planerats för redan från början.

Så egentligen dras vi med två problem här. Dels att offentliga institutioner har en tendens att anpassa storleken efter de pengar de har för tillfället, samt utgå ifrån att anslagen för all framtid kommer vara desamma (eller öka), dels att media spär på den bilden genom att kalla tillfälliga stöd som upphör för nedskärningar/neddragningar etc.

Att komma tillrätta med ovanstående problem verkar tyvärr inte vara det enklaste. Det förstnämnda har ett helt forskningfält (Public choice) inom statsvetenskapen hängivet sig och media verkar känner sig tvingade till att använda braskade rubriker för att vinna läsare.

Det bästa kanske vore att inte göda något av fenomenen?
Inga kommentarer: