torsdag 16 augusti 2012

Skattemoral och förtroende

Någonting har hänt med den svenska skattemoralen. Det skriver Skatteverkets generaldirektör på DN-debatti i dag. I verkets senaste attitydundersökning är det fler som avvisar svartarbete och färre som säger sig acceptera det än vid motsvarande mätning för sex år sedan.

Då är frågan vad det är som har hänt på sex år? Skillnaderna i svaren är ganska stora men sex år är trots allt inte en särskilt lång tid så något radikalt måste ju ha hänt? Och det har det ju faktiskt.

Skattekvoten i Sverige har sänkts under de här åren och alla som arbetar har fått jobbskatteavdrag som förstärkt den egna ekonomin. Till det kommer (bland annat) Rot- och Rutavdrag som gjort en mängd arbeten som tidigare var svarta till vita.

Upplevelsen bland respondenterna verkar alltså vara att man uppskattar att fler gör rätt för sig och att det i sig är någonting positivt som bör uppmuntras.

Sammankopplat med frågan om hur man upplever skattesystemet är även upplevelsen av vad man anser att det offentliga levererar, en fråga som Skatteverkets generaldirektör inte tar upp. Den som är missnöjd med statens/kommunens service är med största sannolikhet också mer benägen att vara kritisk till skattesystemet, eftersom man då inte anser sig få valuta för pengarna.

Alliansregeringens politik de senaste sex åren har alltså ökat svenskarnas förtroende för det egna skattesystemet. En nyhet som nog kommer få Socialdemokraterna att fundera över den bild de försöker måla upp av Sverige.Inga kommentarer: