tisdag 7 augusti 2012

Politiskt höger eller vänster

Jag läste en artikeln med titeln myten om höger och vänster på Misesinstitutets hemsida i går. Den tar upp en i mina ögon intressant diskussion om det politiska spektrumets förehavanden samt hur dessa ska förstås.

I alla väsentligt håller jag med om att de totalitära ideologierna kommunism respektive nazism/fascism har många liknande drag. De har olika utgångspunkter (klass, ras etc) men realpolitiskt blir utfallet mycket lika. Men betyder det att vänster- högerskalan är meningslös bara för att två totalitära ideologier påminner om varandra? Tveksamt skulle jag säga.

Om man tittar på vad det är som förenar dem blir nämligen bilden en annan. Statens rätt, kollektiv framför individ, planekonomi är i mina ögon något som kännetecknar vänsterideologier snarare än traditionella högerideologier.

Den enda mer uppenbara direkta skillnaden mellan de tu ligger delvis i vilka som anslutit sig till respektive ideologi. Där kommunism har en stark arbetarklassprägel har nazism/fascism en överklassdito. I övrigt är de, som Högerpartiets gamla valaffisch konstaterade, "samma andas barn".


Men om vi bortser från totalitära ideologier - merparten av alla individer som är vid sina sunda vätskor ansluter sig trots allt inte vare sig till kommunism eller nazism - är höger- vänsterskalan då fortfarande en myt och helt oanvändbar för att förstå den politiska världen?

Nej säger jag, men skalan är inte nödvändigtvis linjär. I stället brukar jag tänka på skalan som en cirkel där socialdemokrater och socialliberaler ligger nära varandra högst upp i cirkeln medan (icke-revolutionära) anarkister ligger bredvid libertarianer i cirkelns nedre del.

Även den bilden lämnar så klart en del frågetecken efter sig. Det är inte helt självklart att libertarianism ligger "till höger" om konservatism men bilden torde ändå ligga nära den bild som många har av det politiska spektrumet. Jag tycker därför ofta att cirkeln är mer användbar för förståelsen av politik än den linjära skalan.

Det finns således, enligt mig, fortfarande fog att tala om höger och vänster i politik. Var totalitära ideologier passar in torde dock vara mindre intressant. De ska bekämpas oavsett.

3 kommentarer:

Ulf L sa...

Att nazism skulle ha en stark överklassprägel är väl tveksamt. Nazisterna betraktades som vulgära och okunniga av de överklassen och Hitler ett verktyg att använda för von Papen, som uppenbarligen misstogs sig grovt.

Edgélius sammanfattar « Ludwig von Mises Institutet i Sverige sa...

[...] Förra veckan skrev Ola Nevander en utmärkt artikel om den förlegade vänster-högerskalan. Artikeln kommenterades i sin tur av den konservative bloggaren Martin Edgélius på Nyheter24, vilket Ola Nevander senare [...]

Björn sa...

De konservativa i Tyskland vid tiden fram till NSDAP:s maktövertagande införde militärdiktatur där rikskanslern (general Schleicher) med presidentens (fältmarskalk Hindenburg) befogenheter regerade utan att bry sig om den parlamentariska majoriteten där NSDAP var största parti. NSDAP uppfattades som ett MITTENPARTI som tog delar av sin politik från både höger och vänster. Vilket ju framgår av dess namn nationalsocialism. Jämför med socialliberalism som ju säger samma sak om än andra orddelar för höger och vänster.

I och med NSDAP:s maktövertagande så gick alltså Tyskland från en konservativ militärdiktatur till en mitten-diktatur, och världen drog en suck av lättnad över att ordning nu återställts...