torsdag 2 juni 2011

#Avstamp igen (kyrkoledarfrågan)

En väsentlig fråga som borde diskuteras och fattas beslut om den här helgen är vem som ska vara kyrkoledare för det nya trossamfundet.

Den grupp som har jobbat med frågan har dock inte kunnat komma överens och frågan föreslås därför att hänskjutas till nästa års konferens.

Vi ska alltså fatta beslut om skapandet av ett nytt samfund, hur det ska jobba, vad som ska vara dess teologiska grund... men det kommer inte finnas någon som tydligt leder arbetet framåt.

Något som jag tror är olyckligt. Både för att ett samfund behöver en ledare, samt för att den person som väljs nästa år kommer ta över ett arbete som den inte har kunnat påverka.

Det riskerar att underminera den personens position som ledare för samfundet.

Jag tror visserligen att frågan kommer diskuteras flitigt under helgen och åsikterna går nog isär. Oaktat det så finns inget förslag till kyrkoledare att ta ställning till. Och det tycker jag är synd.

Dagen.

- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: