tisdag 28 juni 2011

Kommersiella intressen och allemansrätten

Det är väldigt positivt att DN i dag skriver om den översyn av tillämpningen av allemansrätten som Naturvårdsverket nu gör.

Jag har flera gånger tidigare skrivit om vikten av att äganderätten inte urvattnas genom att kommersiella aktörer bedriver kommersiell verksamhet på privat mark. Dessutom med hänvisning just till allemansrätten.

Om man frågar jurister tillåter egentligen inte allemansrätten den typ av verksamhet som till exempel bärplockningsföretag och sportfiskeföretag ägnar sig åt. Allemansrätten stadgar nämligen att man inte får göra åverkan på miljö och natur. Vilket storskalig kommersiell verksamhet nog ändå får sägas göra. Den gängse uppfattningen har dock varit att allemansrätten i sig tillåter verksamheten i fråga.

Min förhoppning är därför att Naturvårdsverket kommer fram till att det i framtiden kommer behövas någon form av överenskommelse mellan markägare och kommersiella aktörer. Det behövs, både för att skydda äganderätten och allemansrätten.

- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: