torsdag 2 juni 2011

#Avstamp inför något nytt

För femte eller sjätte året i rad så tillbringar jag Kristhimmelsfärdshelgen som ombud på Svenska Missionskyrkans (SMK) kyrkokonferens. Jag representerar som vanligt min församling Immanuelskyrkan i Stockholm. I år hålls dessutom konferensen i Immanuelskyrkan, vilket är väldigt praktiskt.

Årets huvudsakliga uppgift för konferensen är att fatta beslut kring huruvida SMK, tillsammans med Svenska Metodistkyrkan (MK) och Svenska Baptistkyrkan (SBK), ska bilda ett nytt gemensamt samfund.

Vi har visserligen fattat beslut i den här riktningen de senaste 2-3 konferenserna så det känns egentligen redan klart. Nu är dock tanken att samarbetet ska formaliseras och ett nytt samfund bildas.

Vilket för en utomstående kanske ter sig som något enkelt. Frikyrkor som frikyrkor liksom. De tre samfunden har dock väldigt olika bakgrund och det är mycket som måste diskuteras, organiseras och jämkas i bildandet av någonting nytt.

SMK grundades som missionsförbund inom Svenska Kyrkan i slutet av 1800-talet. SBK är den "traditionella" frikyrkan som många andra frikyrkor sedan har stammat ur (Pingst, EFK etc). MK har sitt ursprung i den anglikanska kyrkan.

Det finns således olika traditioner och olika organisationsformer att ta hänsyn till. Alla som är medlemmar i en organisation vet hur svårt det kan vara att förändra sig. En sammanslagning är således inget som görs i en handvändning.

Jag tror dock att det kan komma något positivt ur bildandet av ett gemensamt samfund. Vi blir starkare, vi blir fler och vi kan visa enighet. Baksidan är dock att fler åsikter ska samsas vilket i värsta fall kan leda till att åsikterna urvattnas för att passa fler.

Är man inte noga med att poängtera varför vi gör det här (för tron och för kyrkan) finns även risken att man blir en populistisk kyrka som anpassar sitt budskap till vad man tror att den moderna människan efterfrågar.

Det finns således många kobbar och skär som vi måste navigera runt. Men jag tror att det är möjligt, och jag tror att det finns ett behov.

Jag återkommer säkert med fler inlägg om konferensen under helgen.

- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: