måndag 20 juni 2011

Katrineholms historia pt. III (Robert Grönkvist)

År 1862 drogs järnvägen fram genom det som en gång skulle bli Katrineholm. Egentligen ville man ha knutpunkten i Stora Malm (eftersom det var det som var socknens "tätort") men Bonde på Ericsberg ville inte veta av någon järnväg på sina marker. Alltså förlades stationen i utkanten av socknen.

Runt järnvägen började nu så sakteliga ett samhälle att växa fram, något som driftiga män såg till att dra nytta av. En av dessa män var Robert Grönkvist.

Grönkvist var smed men var uppfinningsrik och startade snart en mekanisk verkstad. Delar av hans verksamhet köptes sedan av SKF, ett företag som fortfarande har stor betydelse för Katrineholm då det vid sidan av kommunen är en av stadens större arbetsgivare.

Precis som Kullberg så byggde även Grönkvist ett pampigt bostadshus åt sig själv. Gröna Kulle, som han döpte huset till, huserar i dag stadens kommunstyrelseförvaltning.


Utanför Gröna Kulle står en byst av fabrikör Grönkvist. Den restes i början av 50-talet och på den står följande att läsa:

"Grundare av stadens järnindustri

Hans flit
och fantasi
gav kraft
åt företag
och samhälle"


- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: