torsdag 23 juni 2011

Staten, PR och RFSU

Att regeringen och dess underliggande departement tar hjälp av PR-konsulter för att utforma kommunikationsplaner har jag inga problem med. Departementetstkänstemän är i allt väsentligt sakexperter och inte kommunikationskonsulter.

DN:s artikelserie (vars alla delar inte verkar ligga ute på nätet) känns därför lite märklig. Vad tycker DN att regeringen och departementen borde göra i stället? Anställa folk, eller låta bli att informera? Det framgår inte.

Då tycker jag att det är ett större problem när regeringen tar hjälp av en lobbyorganisation för att utforma ett material kring Sveriges officiella hållning i frågor om reproduktiv hälsa. Där snackar vi intressekonflikt.

De PR-byråer som regering och departement använder sig av är upphandlade. RFSU fick ett uppdrag av regeringen att ta fram ett utbildningsmaterial.

Vilka tror ni tjänar mest (och då menar jag inte ekonomisk) på sina respektive uppdrag?

- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: