tisdag 21 juni 2011

Men kommunalskatten då...

Lars Jonung för i dagens DN fram ett mycket lovvärt förslag. Målet med förslaget är att Sveriges invånare i större utsträckning ska veta till vad deras skattekronor går. 

Han jämför med en ny funktion på Vita Husets hemsida där USA:s medborgare kan se vad de pengar som de betalar i federal inkomstskatt går till. Hans tanke är att Sverige borde införa en liknande tjänst uppdelad på de områden som finns i regeringens budgetproposition.

Här uppstår dock ett problem. Precis som Jonung skriver så är det den federala inkomstskatten som redovisas i den amerikanska tjänsten. Merparten av all skatt som betalas i Sverige är emellertid kommunalskatt och den har relativt lite att göra med statens utgiftsposter. 

Att redovisa vad arbetsgivaravgifterna går till är en annan femma. De finansierar socialförsäkringssystemet och arbetslöshetesförsäkringen och borde rimligtvis kunna redovisas på ett enkelt sätt. Inte heller den statliga skatten borde vara så svår att redovisa.

Men vad som borde vara mer relevant för en normalinkomsttagare i Sverige är hur hemmakommunen använder de pengar som betalas in. 

Om Skatteverket kan bistå med den informationen vet jag inte. Det torde dock vara något mer avancerat än att redovisa vad den statliga skatten och arbetsgivaravgifterna går till. 

Att börja med att över huvudtaget redovisa arbetsgivaravgifterna vore dock ett stort steg i rätt riktning. Allt för få vet hur mycket de egentligen betalar i skatt. Att på ett pedagogiskt sätt få information om vad pengarna används till kanske kan vara nästa steg.

Inga kommentarer: