lördag 18 juni 2011

Katrineholms historia igen

En annan person som betytt mycket för Katrineholms kommun var Arthur Bäckström. Löjtnanten Bäckström ägde och bebodde Julita gods men var vid sin död barnlös varpå han testamenterade hela egendomen till Nordiska Muséet.

I dag är Julita Sveriges största lantbruksmuseum och målet är att försöka gestalta livet på ett större gods i 1900-talets början. Både för herrskap och anställda.


Bäckström var dessutom högerman och djupt religiös. Religiositeten tog sig bland annat i uttryck att den kyrkliga ungdomsrörelsen fick begagna sig av delar av godset för sommarkoloniverksamhet. Tydligen ska Sven Stolpe ha varit på Julita i deras regi i sina ungdomsår.

Bäckström ligger begravd på godset.


- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: