lördag 17 mars 2012

Anders Borg på #Sverigemotet

Nedan lösryckta (och kanske inte alltid helt korrekt återgivna) citat från finansministerns avslutningstal på Sverigemötet.

"Vi är det enda land i Europa som kan satsa framöver".

"Sverige har goda förutsättningar att gå framåt".

"Tillväxten, sysselsättning och inflationen har utvecklats starkare i Sverige än i euro-zonen och OECD-länderna i övrigt".

"Vi är ett land som präglas av stabilitet och ordning och reda".

"Vi klarar oss genom kriser och står starkare".

"Sen vi kom ut krisen har sysselsättningen ökat med 190 000 personer".

"Vi har klarat tillväxt och stabilitet med bibehållen sammanhållning".

"Vi har alldeles för höga trösklar för att komma in på arbetsmarknaden ... och det drabbar unga människor och invandrare".

"Blir det fler företagare om man lägger ytterligare belastningar på snabbväxande företagssektorer?". (Om Lövens arbetsmarknadspolitik)

"Vi måste göra om försörjningsstödet".

"Vi måste upprätthållna arbetslinjen i socialförsäkringen".

"Vi måste förstärka yrkesutbildningarna".

"Vi behöver en arbetsmarknad som ger plats för alla".

Nyheter: DN, SvD.

Inga kommentarer: