fredag 16 mars 2012

Reinfeldts tal på #Sverigemotet

"Hela Sverige är här, och Sverige är på rätt väg" var statsminister Fredrik Reinfeldts inledning på sitt tal på Sverigemötet i dag.

Nedan kommer ett antal lösryckta citat från talet i övrigt. (observera att detta är simultanskrivet och att citat kanske därför inte är helt korrekt återgivna)

"När andra lånar satsar vi. 10 procent lägre statsskuld än när vi tillträdde 2006".

"Vi ska se samhällsproblem och möta väljare".

"Andra partier löser problem som andra inte ser".

"Vi lovar inte störst, vi lovar inte mest, men när vi lovar så gäller det".

"Vi har gjort mycket. Vi ska rusta oss för att göra ännu mer". (Om trygghet)

"En global utmaning måste få globala svar".

"Politik kan inte vara det enda svaret på människors problem".

"Det här partiet verkar besatt av jobb och jag vill bekräfta att ja, så är det".

"Tro inte på dem som säger att man automatiskt får fler jobb när befolkningen växer".

"Det enda svaret kan vara att fler ska få arbete".

"Sysselsättningen har ökat med 200 000 personer ... och utanförskapet har minskat med 200 000 personer sedan Göran Persson styrde Sverige".

"Den breda gruppen samhällsbärare tycker att det ska löna sig att arbeta men ser också ett behov av att samhället ska fungera".

"Det som vill ha flera jobb ska satsa på en regeringen som är bäst på stabila finanser".

"Om alla ska ha jobb i Sverige så behövs alla jobb, och alla jobb behövs för alla människor behövs".

"Vi tänker ta de samhällsproblem vi ser på allvar".

På det stora hela ett mycket bra tal. Engagerat, entusiasmerande och faktiskt tydligt ideologiskt, särskilt i jobbfrågan. Precis vad som behövs i ett mellanvalår för att inte tappa fokus.

Inga kommentarer: