lördag 24 mars 2012

Stöd Svenska Ordensföreningen

"Sedan 1700-talet har Sverige haft ett belöningssystem med förtjänstordnar och medaljer. Med detta har såväl svenskar som utlänningar belönats för förtjänstfulla insatser för Sverige.

Sedan 1975 delas inga ordnar ut till svenska medborgare. Sverige har därför, för svenskar, frångått det internationellt vanliga systemet där ordnar utdelas för större förtjänster och medaljer för mindre. För utlänningar delas fortfarande två av ordnarna ut.

Svenska Ordensföreningen har som syfte att verka för att de svenska statliga förtjänstordnarna, d.v.s. Serafimer-, Svärds, Nordstjärne- och Vasaordnarna, åter skall kunna tilldelas förtjänta svenska medborgare."

Gå med i föreningen du också. Hemsida och mer information hittar du här (där ovanstående text är kopierad ifrån).

Ett återuppväckande av de kungliga förtjänstordnarna vore en enkel men för många en högt uppskattad reform. Att konungen i dagsläget endast har möjlighet att dela ut medaljer (men inte ordnar) till sina egna undersåtar känns i ett internationellt sammanhang som småaktigt gentemot de egna medborgarna (något som konungen inte ska lastas för så klart).

En förtjänstorden är ett tydligt, men samtidigt också ett billigt, sätt att uppmärksamma medborgare som av olika anledningar gjort sig förtjänta av det. Regeringen bör därför återföra konungen hans rätt att utdela förtjänstordnar till välförtjänta svenska medborgare. Gärna så snart som möjligt.

2 kommentarer:

J. Victorin sa...

Jag förstår inte varför Socialdemokraterna lade Ordenssystemet i malpåse överhuvudtaget. En övervägande majoritet av världens länder har ju något sorts ordenssystem, till och med kommuniststaterna!

martin-edgelius sa...

Det är mycket man inte förstår här i livet ;)