fredag 16 mars 2012

Inledningstal av Arkelsten

Partisekreterare Sofia Arkelsten inledningstalar på Sverigemötet. Hon tar upp goda exempel från det moderata kommunsverige och pekar på vikten av att hålla politiken lokal.

Jag kanske ska uppmuntra henne till att ta upp frågan om skilda valdagar med sina partisekreterarkollegor? Kommunalvalet är trots allt det val som har störst betydelse för de allra flesta.

Som det är i dag så drunknar dock lokalfrågorna i rikspolitikens töcken. Skilda valdagar skulle leda till större fokus på de frågor som faktiskt är aktuella i just det aktuella valet. Något att jobba för om ni frågar mig.

Inga kommentarer: