tisdag 13 mars 2012

Svelands efterspel

Konvulsionerna efter Maria Svelands artikel i DN har visst inte lagt sig ännu. I dag skriver professor emeritus Maud Edwards m.fl. i DN:s kulturdel och tonläget är tämligen högt.

Det mest framträdande med artikeln är dock ett antal märkliga skrivningar. Till exempel skriver Edwards et al: "Om högerdebattörerna nu tycker att det är så orimligt och obehagligt att förknippas med en terrorist, varför tar de inte avstånd från det tankegods som Breivik bygger sin ideologi på?"

Med en enkel sökning på Google hade skribenterna upptäckt att alla som blev påhoppade av Sveland har påpekat det orimliga i att försöka sammankoppla Anders Breviks världsbild med den världsbild som Timbro, Axess och andra borgerliga förfäktar. Johan Lundberg på Axess har troligtvis varit den allra flitigaste debattören i frågan de senaste veckorna.

Vidare skriver artikelförfattarna "Vi kan konstatera att debatten efter Svelands artikel mest handlat om vilket problem feminismen utgör i samhället. Debattörerna förlägger gång på gång skulden och ansvaret för hatet mot feminismen hos feministerna och vänstern själva. Feministrörelsen påstås ha lagt grunden till högerns hat genom att hävda att förtryck ger samma resultat oavsett kulturell inramning, och att förövarens etnicitet är av ringa betydelse för den som utsätts för hot om våld och övergrepp eller blir mördad."

Jag skulle vilja veta exakt var i den etablerade debatten de har hittat någon som har resonerar på det sätt som redogörs för ovan. Jag har inte sett resonemangen på DN:s kultursidor. Inte heller på några borgerliga ledarsidor (eller någon annanstans heller för den delen).

Så tyvärr verkar det som att Edwards med flera inte ser skillnad på etablerade borgerliga röster och de tveksamma element som fyller dagstidningarnas kommentatorsfält.

Men det är klart: om alla som inte tycker som en själv tycker fel så är det ju lätt att klumpa ihop dem till en oformlig massa. Det är dock inte särskilt konstruktivt om det är en seriös samhällsdebatt som efterfrågas.


1 kommentar:

Krister Karlsson sa...

Bra och balanserat bemötande av denna vänsterfeministiska dynga. Avsaknaden av saklighet i feministernas retorik är monumental.