måndag 5 mars 2012

Oroväckande tendenser i Ryssland

Det verkar som att Rysslands president återigen kommer heta Putin. Med ca 64 procent av rösterna i gårdagens valomgång är positionen säkrad och han slipper en andra omgång.

Samstämmiga uppgifter i svensk press gör dock gällande att valet omgärdats av ett omfattande valfusk till fördel för Putin. Vilket tyvärr får sägas vara endast ett i raden av många tecken på att det moderna Ryssland inte är särskilt intresserat av ärlig demokrati och öppenhet.

Vilket så klart är synd och oturligt. Både för landets medborgare men också för samarbetsklimatet i Europa och världen. Ett mer auktoritärt och odemokratiskt Ryssland försvårar arbetet med att skapa samstämmighet kring gemensamma frågor.

Nu har inte jag någon större ryssrädsla men tendenserna i det stora landet i öster är ändå oroväckande. Man drar sig inte för att använda energitillgång som påtryckningsmedel i "diplomatiska" relationer och man motsätter sig viktiga beslut i FN:s säkerhetsråd. Bara för att nämna några exempel.

Putin har mycket att leva upp till om han vill att Ryssland ska framstå som en modern demokrati av västerländskt snitt. Särskilt som hans nystart som president lämnar mycket i övrigt att önska.

Nyheter: DN, DI, DI, AB, Exp, D, SvD.

Bloggar: Böhlmark, Riedl.

Inga kommentarer: