tisdag 17 januari 2012

Kristen utsatthet i världen

När man i Sverige pratar om kristna, i bemärkelsen troende personer, så tänker troligtvis de flesta på en vit europé eller en amerikan. Eftersom det finns ca 2,1 miljarder kristna på jorden säger emellertid enkel matematik att merparten av alla kristna lever utanför både Europa och USA.

Faktum är att lejonparten av jordens kristna befolkning bor i Afrika, företrädesvis söder om Sahara. Därefter torde Sydamerika placera sig på listan över störst andel kristen befolkning.

I dagens DN skriver Erik Helmerson om det ökade våldet mot kristna världen över. En angelägen och viktig text om ett fenomen som tyvärr inte får så mycket uppmärksamhet.

Vi brukar, med rätta, uppröras över steningar av kvinnor i Mellanöstern men vi bryr oss mindre när kopter förföljs i Egypten. Eller att den kristna befolkningen i Mellanöstern har minskat från en femtedel till ca fem procent på 100 år.

Vi accepterar inte förföljelse av några andra skäl men vi törs inte agera mot förföljelse av kristna världen över. Varför?

Kanske beror det på någon form av dåligt samvete? Vi i Sverige har redan (i stor utsträckning) tagit avstånd från kristendom och vi ser den mest som belastande (korståg etc.) och har därför svårt att förstå att någon kan tycka att den är så pass viktig att de kan tänka sig att fly för rätten att utöva sin tro. Kan det vara en del av orsaken?

Klart är dock att fenomenet borde uppmärksammas mer än vad som nu är fallet. Även de bakomliggande orsakerna till varför muslimer och kristna inte längre verkar kunna leva sida vid sida i vissa länder skulle behöva belysas. Det har trots allt gått relativt smärtfritt i över 1000 år hittills. Varför inte längre? Vad är det som har förändrats?

När ni funderar på det; läs Helmersons text i DN.

2 kommentarer:

sven sa...

Helmerson frågar varför vänstern i Sverige är så tyst.
Man borde snarare framför allt fråga sig varför statskyrkan och frikyrkorna är så tysta.
När det gäller statskyrkan beror det på att den kyrkan har ju konverterat från kristendom till politisk korrekthet.
När det gäller frikyrkorna så finns det väl en måttlig entusiasm för kopter och andra liknande kristna.

martin-edgelius sa...

Jag skulle nog säga att de svenska frikyrkorna varit de som varit bäst på att uppmärksamma när kristna förföljts världen över. Titta till exempel på Tidningen dagen och Stefan Swärd som uppmärksammat frågan.