måndag 16 januari 2012

Prinsar, prinsessor och nya traditioner

Inom kort kommer vår svenska kungafamilj att utökas med ännu en prins eller prinsessa. Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel väntar barn och deras framtida avkomma kommer automatiskt bli tronpretendent.

Fram till att nuvarande Regeringsform antogs i början av 70-talet var alla ättlingar till Carl XIV Johan potentiella tronpretendenter, förutsatt att de hade gift sig kungligt. Något som långt ifrån alla gjorde.

I och med den nya Regeringsformen ändrades successionsordningen till förmån för nuvarande Konungens (Carl XVI Gustaf) ättlingar. Tanken från republikanerna i Socialdemokraterna (som ingick i Torekovöverläggningarna) var troligtvis att kungafamiljen skulle dö ut och därmed naturligt avveckla sig själv.

Vad man inte räknade med var att även Kungafamiljens traditioner kan förändras.

Gustaf V och hans son (Kungens farfar) berövade osentimentalt sina släktingar på deras kungliga titlar om de gifte sig med ofrälse personer. Kretsen av potentiella tronpretendenter hölls därför snäv av sig självt.

Vår nuvarande Konung kommer dock troligtvis inte att frånta sina barn deras titlar, oavsett vilka de gifter sig med. Exemplet prins Daniel talar sitt tydliga språk.

Vad det här betyder i förlängningen är att vår svenska Kungafamilj kan komma att utökas med fler prinsar och prinsessor för varje generation. Alla med en potentiell rätt till den svenska tronen.

De republikaner som tyckte att de var smarta för 40 år sedan räknade alltså helt enkelt inte med att även Kungafamiljens traditioner kunde förändras.

Om förändringen kommer visa sig vara av godo återstår än att se. Det är för tidigt att säga eftersom vi ännu inte vet vilka prins Carl Philip och prinsessan Madeleine gifter sig med samt om de får några barn.

Jag vet dock att jag helst skulle se att vår Kungafamilj gifte sig med andra kungligheter. Men om de inte gör det så kommer jag inte ställa mig på några barrikader till förmån Gustaf V:s linje.

Jag ser det här som ett exempel på en konservativ utveckling av ett positivt historiskt fenomen. Kungafamiljen förändrar sig långsamt för att överleva.

Och troligtvis kommer Kung Carl XVI Gustaf stå som "segrare" i slutändan. Till förfäran för alla de som hyser låga tankar om Konungen.

Bloggar: Kons. Förbundet.

9 kommentarer:

Ragnfast sa...

Dags att skänga ut Bernadotte; de har helt enkelt inte levererat! Sätt en svensk ädling på tronen istället!

martin-edgelius sa...

Med tanke på att vi inte haft en "svensk ädling" på tronen sedan Gustav Vasa så vore det tämligen ohistoriskt.

Filip sa...

Monarki handlar som sagt inte om att välja statschef... Sen är det lätt att säga att kungen "inte levererat" när S fråntagit honom hans arbetsuppgifter, hur exakt ska han leverera då? Återuprätta monarkin!

Jonatan sa...

Som Filip sa att det blir svårt att "leverera" när man inte har några uppgifter att utföra förutom de cerimoniella.

Återupprätta Monarkin till 1809 års grundlag!

Men är det inte lite dumt att säga att Svea kungahus inte är svenskar idag?

Visst har konungarna haft utländska fruar. Men ingen monark har varit utlandsfödd sedan Oscar I som föddes i Paris år 1799. Då kan ju jag som vallonättling och även av samisk härkomst säga att jag är en riktig "blandras" även fast samerna "blev" svenskar iaf i våran familj på 1600talet och desamma gäller vallonerna.

Sen om vi skulle valt något annan så måste vi väl gå efter adlig rangordning vilket skulle i detta fall vara Hertig/Hertiginna, vilket blir svårt eftersom det är bara kungahuset som har hertigtitlar i Sverige idag.
Listan kan göras lång men Ätten Bernadotte är den ätt som jag vill ska regera som konungar i Svea Rike!

martin-edgelius sa...

När jag skrev att vi inte haft några "svenska ädlingar" (Ragnfasts ordval) så tänkte jag lägga in en passus om det så klart beror på hur man ser på nuvarande svenska Kungahus. Inser att jag hade kunnat bespara dig en fråga om jag hade gjort det, för självklart är vår Kungafamilj svensk. Den år dock inte adlig på det sätt som brukar avses när man skriver "svensk ädling". Men det är kanske en mer navelskådande diskussion.

Hur som helst så anser även jag att Konungen bör vara mer än en ceremoniell monark.

Jonatan sa...

Glömde skriva att mitt svar var riktat mot Ragnfast, det du skrev var fullt förståeligt!

martin-edgelius sa...

Jonatan: Så skönt!

Ragnfast sa...

Enligt mitt förmenande har vi inte haft en riktig kung efter Oscar II (egentligen Karl XV), eftersom han var krönt, Kungen får man väl betrakta som naturaliserad, men Silvia är i mina ögon definitivt inte svensk och därför blir deras barn inte heller fullt ut svenskar i strikt bemärkelse. Med svensk ädling menar jag mansperson befryndad med någon av de äldsta ätterna, som t.ex. Bonde.

Johan Andersson sa...

Blogginlägget bygger på flera felaktigheter.

Det första felet är att tronföljden skulle ha ändrats i och med 1974 års regeringsform. Det gjorde den inte. Tronföljden regleras i successionsordningen som är en egen grundlag. Könsneutral tronföljd infördes genom riksdagsbeslut 1978 och 1979 och trädde i kraft 1980.

Det andra och helt grundläggande felet är påståendet att alla ättlingar till Carl XIV Johan var "potentiella tronpretendenter" i den gamla successionsordningen. Korrekt är att endast *manliga* ättlingar till Carl XIV Johan hade plats i tronföljden. Dessutom ställdes det enligt lag krav på vem de gifte sig med. Detta gjorde att när dåvarande prinsessan, nuvarande kronprinsessan, Victoria föddes 1977, så fanns det endast en ättling till Carl XIV Johan som stod i tur till tronen och det var prins Bertil. Förändringarna av successionsordningen uteslöt alltså inte en massa ättlingar till Carl XIV Johan. De hade redan tidigare blivit uteslutna. Istället blev det fler tronföljare - Victoria blev kronprinsessa.

Det tredje felet är att Socialdemokraterna skulle ha legat bakom förändringen. Det var de borgerliga partierna som drev igenom den könsneutrala tronföljden. Socialdemokraterna var principiellt motståndare till denna förändring, då det enligt dem stred mot Torekovskompromissen och de inte ville reformera monarkin. Vid omröstningen i riksdagen la Socialdemokraterna ned sina röster.

Det fjärde felet är att tro att de kungliga titlarna automatiskt hänger ihop med tronföljden. Det finns inte någon automatik i att person som ingår i tronföljden skulle ha prins/prinsess-titel. Titlarna tilldelas av kungen, men tronföljden regleras av lag. Att sedan tilldelningen av titlar i stor följer tronföljden är en annan sak.

Jo, ett fel till: en tronpretendent är inte någon som ingår i tronföljden för att någon gång i framtiden eventuellt ärva tronen. En tronpretendent har i princip ett direkt anspråk på tronen. Victoria, Estelle, Carl Philip och Madeleine är alltså inte tronpretendenter, utan tronföljare.

Läs på lite! Eller som Peter Englund uttryckte det (DN 2008-11-04): "Få saker är så tråkiga som åsiktsmaskiner. Bara tyckande utan kunskap eller erfarenhet är otroligt billigt."