måndag 21 februari 2011

Nåd framför handling

I går predikade biskop Eva Brunne i Immanuelskyrkan, den församling i Stockholm där jag är medlem. Biskopen deltar i en snickerikurs i församlingens regi och är således en van gäst i kyrkan. Hon har dock aldrig, så vitt jag vet i alla fall, predikat hos oss tidigare.

Temat för predikan var nåd framför handling och tog sin utgångspunkt i att goda gärningar och handlingar inte nödvändigtvis ger fripass in i himmelriket. Vi kommer således inte att dömas för vad vi gör, utan snarare för våra intentioner och vårt förhållningssätt (om jag förstod henne rätt vill säga).

På det stora hela så var biskopen en god predikant och jag hörde bara vänliga ord efteråt.

Jag gissar att Eva och jag inte delar särskilt många uppfattningar här ute i den vida världen, men som gästpredikant så fyllde hon sitt syfte.

- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: