onsdag 9 februari 2011

Multikulti och trohetseder

Ända sedan Andreas Johansson Heino publicerade sin Timbrorapport om multikulturalism och assimilation så har ämnet debatterats flitigt i tidningar och på bloggar.

Många är de som försökt klistra SD-etikett på de debattörer som uttalat sig mot den mer politiskt korrekta multikulturalismen, till förmån för ett tydligare integrationsarbete syftande till större delaktighet och samröre, från alla parter.

Sagda Johansson Heinö har dock framgångsrikt dissekerat alla försök till smutskastning. Nu senast efter David Camerons tal angående Englands förhållningssätt till islamism och annan extremism.

Frågan kring hur vi skapar ett sammanhållet samhälle där så många som möjligt känner sig delaktiga kvarstår dock. Min före detta kollega Johannes Carlsson förde i går in tanken om en gemensam trohetsed i debatten. Förlagan är så klart den amerikanska Pledge of allegiance.

USA har onekligen lyckats med sitt koncept gällande sin ed. Alla som blir amerikanska medborgare svär trohet till flaggan och nationen. Något som antagligen har varit historiskt viktigt i ett land som till stora delar byggt på invandring. Man får något gemensamt att förhålla sig till, en minsta gemensam nämnare som alla kan skriva under på. Sedan finns det stor flexibilitet - och tolerans - för hur människor väljer att leva sina liv.

En trohetsed har således sina fördelar. Problemet som jag ser det är svårigheten med att införa en ed i ett land som historisk sett aldrig har haft något liknande. USA har haft sin ed under nästan hela sin nations historia, vilket underlättar. Motsvarande i Sverige skulle lätt bli krystat och det skulle bli hart när omöjligt att få alla sluta upp.

Som inlägg i debatten tror jag därför att Johannes inlaga kan tjäna som diskussionsunderlag, men realpolitiskt torde utsikterna vara sämre. Att fortsätta diskutera ramarna för vårt samhälle, samt hur vi bygger upp, eller bevarar, gemensamma värderingar tror jag är viktigare. Endast så kan vi skapa ett samhälle där människors rättigheter och skyldigheter går hand i hand.

AJH1, AJH2, JL, AE, TA, SD, HB, AF.
DN, SvD, S1, S2, BBC, CO, LT, SR, SP.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , .

Inga kommentarer: