måndag 28 februari 2011

På Timbro

Lyssnandes på Johnny Munkhammar som talar om meritokrati som bärande borgerlig idé.


- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: