lördag 18 februari 2012

KD:s svängning

2007 års utredning om steriliseringskravet vid könsbyte "ansåg det vara rimligt att kräva att en person som har kvinnlig könstillhörighet inte har manliga könskörtlar och tvärtom. Utredningen pekade också på att detta är vad de flesta transsexuella vill när de genomgår den könskorrigerande behandlingen." (citat från nedanstående länkad artikel)

Tidigare har KD varit enda parti i alliansen som ansett att ovanstående är en rimlig utgångspunkt i denna svåra fråga. I dag meddelar man dock via DN-debatt att man svänger i frågan.

Det är oklart vad som egentligen har hänt eller förändrats i frågan. Troligtvis har man gjort bedömningen att man inte orkar stå för sin tidigare ståndpunkt och att man förlorar mer på att hålla fast vid den än att byta. Jag är inte så säker på att det stämmer. I alla fall inte internt i KD.

För egen del anser jag att en logisk slutsats av ett könsbyte också innefattar ett avlägsnande av ens tidigare köns könskörtlar. Åsikterna i frågan är dock många. Jag rekommenderar er därför att läsa David Eberhards försök till problematisering av frågan.

Jag kanske inte håller med om precis allt han skriver men Eberhard sätter i alla fall fingret på ett antal komplicerade omständigheter när det gäller könsbyten, och han gör det utifrån sin roll som psykiatriker och utifrån vad som är medicinsk motiverat. Och därmed också utifrån vad som kan och bör vara det offentliga samhällets inställning till den medicinska åtgärd som könsbyte ändå anses vara.

Nyheter: SvD, SR, D, GP.

15 kommentarer:

Nisse sa...

Så det du säger är att du ska ha rätten att bestämma vem som får skaffa barn och på vilka grunder?

Låt oss ta frågan om barn som föds där kön inte kan bestämmas direkt, någon som händer flera gånger per år i Sverige.

Skatteverket kräver att kön ska rapporteras omedelbart så att barnet får rätt personnummer.

Läkare övertalar föräldrar att välja ett kön och sedan operera barnet så tidigt som möjligt för att de läker operationssår bättre.

När detta barn sedan blir äldre kan det visa sig att föräldrarna valde fel och att barnet nu är en pojke som ser sig som flicka och som har en fungerande livmoder.

Om det barnet sedan väljer att lagligen byta kön så måste han ta bort livmodern för att bli den kvinna han var menad att bli.

Bengt Held sa...

Hej Martin!

Du och jag tycker helt olika i sak tydligen om sterilitetskravet. Men jag vill förtydliga för dig att kd aldrig varit för det kastrationskrav som könstillhörighetsutredningen föreslog 2007. Tvärtom har Hägglund varit tydligt skeptisk emot att ersätta nuvarande sterilitetskrav med ett kastrationskrav som är än mer ingripande integritetsmässigt. Inte heller har kd tydligt varit för att behålla sterilitetskravet fram till förra sommaren då partistyrelsen tvingades ta ställning inför partiets stämma. En betydande minoritet i kd var dock redan då för att avskaffa sterilitetskravet.

Jag trodde konservativa var skeptiska emot att staten ska ingripa i folks privatliv och kroppar. Och att konservativa var resonerande och var beredda att ändra lagar efter moget övervägande. Alltså det kd gjort nu. Men vad vet jag om konservativa, jag är ju liberal. :-)

Bengt

martin-edgelius sa...

Nisse: Det fall du beskriver kan svårligen ses som ett typ exempel på någon som fått den medicinska diagnosen transexualism.

Bengt: Citatet ska ses som ett exempel på den grundhållning som KD tidigare hade, inte som en intäkt för att de ställde sig bakom det kastreringskrav som utredningen förde fram som förslag. Och ja, jag tycker absolut att staten ska lägga sig i människors liv så lite som möjligt. Nu är det dock ett medicinskt ingrepp, betalat av det offentliga vi diskuterar. Så så länge människor inte själva betalar för vad de gör med sina kroppar, samt att ingreppet även fortsatt ses som ett medicinskt ingrepp för att komma till rätta med en diagnos som någon har fått, så anser jag att det är rimligt att ställa motkrav på den som blir opererad. Men ja, vi har helt olika uppfattning här :)

Bengt Held sa...

Martin

Att man ska ställa motkrav ibland är vi nog ense om. Men du blandar ihop två saker. Dels juridiska könsbyten, dels operationer. Det måste inte höra ihop.

Poängen med att avskaffa sterilitetskravet är ju att det därmed inte krävs någon (dyr) sjukvårdsoperation utan att det blir tillåtet att som i Storbritannien och Spanien m.fl. länder tillåta juridiska känsbyten om en läkare lämnar ett medicinskt utlåtande om att patienten varaktigt lider av "gender dysphoria" (alltså att känna det biologiska könet är fel). Det blir alltså ofantligt mycket billigare för dig som skattebetalare. Så det verkar som att du egentligen är för den här reformen. :-)

Bengt

martin-edgelius sa...

Fast steriliseringskravet behöver ju inte ha något med det juridiska könet att göra. Om kravet på sterilisering försvinner kommer ju inte det leda till att man per automatik kommer kunna byta det juridiska könet på det sätt du beskriver att man kan göra i andra länder. Det skulle kräva en helt annan reform. Steriliseringskravet gäller ju just vid operationer.

Bengt Held sa...

Martin Nej, det finns fyra krav idag för att få byta juridiskt kön, att du ska vara ogift, svensk medborgare, steril och vara 18 år. Kravet har ingen koppling till operationer. Om du kan visa att du är steril utan att bli opererad får du byta kön juridiskt. Det känns som som att du motvilligt börjar när dig kravet på att avskaffa sterilitetskravet. Kom ut ur garderoben nu Martin. :-)

Bengt

Bengt Held sa...

Jag rekommenderar dig Martin och andra att läsa Socialstyrelsens utredning och förslag till ny lag.

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-6-31

Även konservativa kan vara HBT-vänliga. Storbritanniens statsminister Cameron är ett bevis för det. :-)

http://bengtheld.blogspot.com/2011/10/cameron-jag-ar-for-homoaktenskap.html

Bengt

martin-edgelius sa...

Du menar alltså att jag, David Eberhard och många andra helt och hållet har missförstått vad debatten handlar om?

Lukas Romson sa...

Ja, Martin, både du, David och en del andra har missförstått frågan.

Ni har inte förstått att:
1) Sverige ALDRIG har krävt andra ingrepp än sterilisering för att ge tillstånd till transsexuella att byta juridikt kön.

Det innebär att både Eberhardts och Malmgrens resonemang om att det är viktigt att män är män och kvinnor kvinnor rent biologiskt aldrig har funnits som krav. Och att juridiskt kön inte med nödvändighet avgörs av biologisk kön, enligt svensk lag. Kopplingen juridiskt kön - könskromosomer - inre & yttre könsorgan finns inte i dagsläget.

Om Eberhardt, Malmgren och du vill införa en sådan koppling kan ni givetvis börja driva frågan. Men i dagsläget är det dagens lagstiftning debatten bör utgå från.

2) Sterilisringskravet finns primärt för byte av juridiskt kön.

3) Det finns också som krav för att erhålla könskorrigerande operationer. Där är det dock bara praxisen att patienten inte ens får ha sparat könsceller som är problematiskt, eftersom operationen i sig innebär att patienten blir steril.

4) Den "logiska slutsatsen" av det du kallar könsbyte (som patienter och läkarkåren kallar könskorrigering) är inte alls logisk. Den logiska slutsatsen är att den bästa behandlingen för transsexuella patienter är att få den behandling som vetenskap och beprövad praxis erbjuder.

Och vetenskap och beprövad praxis säger inte, allra minst i länder som ligger längre fram i forskning än Sverige på området, att den enda behandlingen som skall erbjudas så många könskorrigerande ingrepp som möjligt. utan så många könskorrigerande ingrepp som behövs i just det enskilda fallet. Vi bör nämligen ha indivanpassad vård i Sverige, även för transsexuella patienter.

5) Att det ur ett rättsligt perspektiv inte har någon som helst betydelse hur bra/dåliga föräldrar transsexuella kan tänkas bli. Eller hur bra/dåligt patienterna kan tänkas må av att skaffa barn. Eftersom det ÄR en mänsklig rättighet att få försöka skaffa biologiska barn. Och eftersom mänskliga rättigheter inte FÅR inskränkas med den typen av argument som du fört fram. Det enda bärande argumentet för att inskränka mänskliga rättigheter är arguemnt av typen hot mot rikets säkerhet och stora hot mot folkhälsan.

Det handlar ju inte, till skillnad mot exempelvis vid konstgjord befruktning, om att samhället ska erbjuda en extra hjälp att få barn. utan om att samhället ska SLUTA FÖRSTÖRA de möjligheter människor redan har att få barn.Den möjligheten är det en mänsklig rättighet att få behålla.

*********
Jag tror samhället överlever både gravida män och andra atypyska kroppar. Det är trots allt sällan man behöver se genitalierna på sina arbetskollegor, grannar eller ens vänner. Faktumär att du säkerligen redan träffat människor vars genitalier, kromosomer, hormonbalans inte är vad du anser är "normalt". Så många finns det nämligen som har intersexuella syndrom, eller är transsexuella, eller har opererat bort ogan pga olyckor eller cancer osv. Den yttre skillnaden mellan ölmagar och gravida magar är inte heller så stor som man kan tro.:)

*Du har fö missat att Eberhardt bli motsagd av de läkare som faktiskt kan området. Hans artikel innehåller så många sakfel att det är uppenbart att han egentligen inte vet vad han talar om. Slumpvist utvalda psykiatriker kan lika mycket om transsexualism som dito utvalda husläkare kan om cystisk fibros, eftersom båda diagnoserna är såpass ovanliga.*

Bengt Held sa...

Det kan också vara värt att notera att den här debatten handlar om var makten i samhället ska ligga. En debatt som också bör vara intresserant för konservativa.

Ibland framförs det vulgärpropaganda om att folk nu fritt ska kunna byta juridiskt kön fram och tillbaka. Anarki. Något som konservativa, och många av oss andra, också är emot. Det finns inget land i världen där folk fritt kan "byta kön". Och det är inte heller något riksdagsparti i Sverige som är för det.

Vad det handlar om är att patient och läkare ska göra en gemensam bedömning om det är till patientens bästa att vederbörande får byta kön juridiskt. Så fungerar det även i Storbritannien, Spanien och de länder som avskaffat sterilitetskrav (eller aldrig reglerat det i lag). Läkare har alltid vetorätt. I debatten, återigen vulgärdebatten framförs det att en del människor "vill bli katter" och borde få bli det om folk ska få byta kön juridiskt på skattebetalares kostnad. Den typen av argument är kränkande mot transsexuella, och det hedrar dig Martin att du inte förfaller till den nivån. Den människa som är psykiskt sjuk och vill bli något pga det får med all sannolikhet inte en läkares godkännande för byte av juridiskt kön. Varken i Storbritannien, Spanien eller i Sverige 2013.

Konservativa brukar tala om flytta makt till "civilsamhället", det gör vi liberaler också för den delen. Men det är väl då besynnerligt att behålla en lag där politiker ska överpröva om läkare och patient gemensamt, efter flera års kontakt och moget övervägande, är ense om att patienten bör få byta kön juridiskt utan sterilisering. Därför att det skulle vara medicinskt skadligt för patienten att bli steriliserad eller av andra orsaker, kanske så enkelt som att det betraktas som onödigt och integritetskränkande.

Jag har fullt förtroende för att svenska läkare är lika kloka som brittiska och spanska att göra de här, ibland svåra, överväganden. För det betyder inte att patienter har någon rätt att "kräva" juridiskt könsbyte utan det är ett samspel mellan patient och läkare. Och med godkännande av myndighet efteråt.

Ska klåfingriga riksdagspolitiker i den situationen bland sig i och räcka fram skalpellen till läkaren? Möjligen kan man förvänta sig det av hardcordkommunister. Men av seriösa konservativa. Eller hur? :-)

Till sist vill jag förtydliga att konservativa partier i bl.a. Stobritannien och Spanien helt är för deras lagar om att tillåta juridiska könsbyten utan krav på sterilitet.

Kanske för att det som är som ni konservativa ibland framför, "if it aint broken, why fix it? :-)

Bengt

martin-edgelius sa...

Hmm, det verkar som att jag får tillstå att jag enbart diskuterat de fall där en transsexuell de facto genomgår en könsförändrande operation på bekostad av våra allmänna medel. Inte de fall där en person enkom vill byta juridiskt kön, utan operation. Det vore synd att säga att jag har några större (legala) problem med det senare förfarandet. Eller ja, det är en annan diskussion i alla fall. Jag tycker fortfarande inte att det är eftersträvansvärt att människor gör det men som du säger så handlar den diskussionen delvis om statens makt över människor. I en nattväktarstat är det ganska ointressant vem som definierar sig som vad :)

Och nej Bengt, jag försöker hålla mig för god för att använda invektiv. Det tycker jag är utgångspunkt som alla borde ha, oavsett vem de debatterar med och varför. Vi till exempel, har ju en mycket konstruktiv diskussion :)

Så nu kanske vi i stället ska börja diskutera det rimliga i att vi har en psykiatrisk läkarkår som i stället för att (som i de flesta andra fall) försöka bota sina patienter medelst psykiatrisk behandling väljer att anpassa sig till patientens föreställningsvärld och föreslår kirurgiska ingrepp (eller byte av juridiskt kön)? Och då pratar jag inte om patienter som fötts med oklar könsidentitet och där läkaren helt enkelt valt fel.

Det verkar ju inte som att patienterna mår så mycket bättre efteråt. Man kanske ska pröva något annat i stället?

Lennart sa...

Vad är mänskliga rättigheter? Ja, inte är det att göra allt vi vill på samhällets bekostnad i alla fall.

Om exempelvis en sak är tillåten för en man men inte för en annan man, då kan det vara diskriminering. Om en sak är tillåten för en kvinna men inte för en annan, som är lika gammal och har samma förutsättningar, då är det förmodligen diskriminering. Om en man får bi kvinna men inte en kvinna får bli man, skulle man också kunna tycka att det är orättvist.

Men om lagarna gäller alla lika, då handlar det givetvis inte om någon diskriminering om samhället säger att vi ställer inte upp på det. Hur skulle det kunna vara det? Det finns gränser för dumheten.

Jag förväntar mig snart att en vanlig heterosexuell man kan gå till doktorn och begära att göras till kvinna med motivet att han annars är diskriminerad. Vart har vi då kommit?

Bengt Held sa...

Jag vet inte var du fått ifrån att transsexuella inte mår bättre efteråt. En del gör det säkert inte, men så är det med allting.. Det handlar om ett 100-tal människor varje år. I en befolkning på 9 mijoner.

Om man som du tycker att inga människor egentligen är födda i fel kön, att deras hjärna aldrig kan vara fel i relation till kroppen, så ansluter sig också du till de radikalfeminister som hävdar att kön bara är en social konstruktion. Era råd är ju detsamma, barn kan göras om med psykologhjälp i sin befintliga kropp i alla situationer. Det är ironiskt om något. :-)

Bengt Held sa...

Lennart

"Jag förväntar mig snart att en vanlig heterosexuell man kan gå till doktorn och begära att göras till kvinna med motivet att han annars är diskriminerad. "

De flesta transpersoner är heterosexuella. Sexull läggning och könsidentitet är inte samma sak. Men bortsett från det så är din kommentar raljerande, tror du verkligen någon transsexuell gör ett juridiskt könsbyte och eventuellt en operation bara som en protest och för att det är kul. Har du, eller Martin för den delen talat med människor som genomgått juridiskt könsbyte?

Bengt Held sa...

Inte för att det har en avgörande betydelse men jag vill trots det förtydliga det. Jag är cis-person precis som de allra flesta. Cisperson betyder att ens biologiska, juridiska och social kön överrensstämmer. Cisperson är motsatsen till transperson. Jag talar alltså inte i egen sak.

Jag är hyfsat maskulin och ska någon man hamna i min säng ska han vara detsamma. (Däremot har jag bekanta som är transpersoner). För mig handlar det om mänskliga rättigheter, att bli respekterad för den man är och det är fel att tvångssterilisera någon oavsestt om det var på 1950-talet för en romsk fattig kvinna skulle bli utsläppt från ett mentalsjukhus eller få göra abort eller att det är någon transsexuell idag för att få byta kön juridiskt.