måndag 29 november 2010

Sveriges ekonomi står stark

Jag är inte ekonom men jag kan ändå inte undgå att notera att dagens rapportering om svensk ekonomi är tämligen samstämd; den står stark.

Trots lågkonjunktur i världen och ekonomisk kris i Irland (och på andra håll) så lyckats alltså vi stå pall... och till och med leverera överskott, höjt BNP och stärkt krona.

En bidragande orsak torde vara den förda ekonomiska politiken. Anders Borg är en försikt general som gör vad han kan för att hushålla med pengarna. Han har inte gått intresseorganisationer och opposition till mötes i deras krav på ökad offentlig konsumtion, utan han har hållit hårt på budgetbalans och stabilitet.

Självklart beror emellertid det gynnsamma läget på någonting annat också.

Nämligen att vi i Sverige verkar tillhandahålla varor och tjänster som efterfrågas, inte bara i Sverige utan också utomlands. Vi är ett litet exportberoende land som lyckas vara ett litet exportberoende land. Och det ska vi slå vakt om.

Genom att uppmuntra fri företagsamhet och entreprenörsanda låter vi människor och företag bygga upp det som bidrar till ett fortsatt starkt Sverige. Genom att nyttja globaliseringens fördelar skapar vi en grogrund för fortsatt ekonomisk expansion, och i förlängningen bidrar det (förhoppningsvis) till lägre arbetslöshet och lägre skatter.

Så nu gäller det bara att sätta skapandekrafterna fria!

DN1, DN2, DI, DI, DI, DI, DI, DI, DI, SvD1, SvD2.

Läs även andra bloggares åsikter om , .

Inga kommentarer: