fredag 19 november 2010

Tråkig inställning från trossamfunden

Varför måste det alltid handla om pengar och bidrag när trossamfunden ska träffa regeringsföreträdare? Precis som Nonicoclolasos anser jag snarare att bidragen bör avskaffas och samfunden bli mer självständiga.

Om man bedriver till exempel förskola så är det självklart att man som församling eller samfund erhåller förskolepeng eller liknande. Men generella bidrag bör avskaffas.

Dagen, NB.

Inga kommentarer: