fredag 19 november 2010

Värdet av svensk vapenexport

Bortsett från bilar och några andra produkter så är svensktillverkade vapen en av våra mest framgångsrika exportvaror. TT rapporterade i går att den svenska vapenexportens värde 2005-2009 uppgick till:

2005: 8,6 miljarder kronor.
2006: 10,4 miljarder.
2007: 9,6 miljarder.
2008: 12,7 miljarder.
2009: 13,6 miljarder. (TT)
Källa: Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

Det är således stora pengar det rör sig om, och exporten är en viktig inkomstkälla till staten, dels i form av skatter men också via de pengar som FMV får in på royalties vid försäljning.

Då och då höjs emellertid kritiska röster mot denna handel. Röster som enligt min mening utgår ifrån en naiv föreställning om att det inte kommer finnas några krig, bara det inte finns några vapen.

Vilket så klart inte stämmer (tyvärr). Även om jag rent generellt har en positiv syn på människan och dess utveckling så tror jag inte att vi kommer kunna eliminera krig.

Således kommer vapen behövas. Främst som försvarsmedel men också för krigföring. Om dessa vapen inte säljs av privata företag eller offentliga aktörer så kommer mindre nogräknade spelare att göra det.

Genom offentlig handel kan man åtminstone bevaka och hålla reda på vad som säljs och till vem.

DN1, DN2, DI1, DI2, SvD1, SvD2, Exp, AF.

Läs även andra bloggares åsikter om , , .

Inga kommentarer: