onsdag 24 november 2010

Nationalencyklopedin och konservatism

Nationalencyklopedins beskrivning av konservatism:

konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system. Man vill till skillnad från liberaler och socialister bara göra långsamma förändringar av samhället.

En känd konservativ tänkare från 1700-talet är britten Edmund Burke. Han var mycket kritisk mot den franska revolutionen som snabbt förändrade det sociala och politiska systemet. I mitten av 1800-talet började en del konservativa tänkare tala om att de stora fabrikerna skapade många sociala problem som samhället borde ta tag i, till exempel farlig arbetsmiljö och sjukdomar. Denna riktning av konservatismen, som anser att samhället aktivt ska värna om de mest utsatta, brukar kallas socialkonservatism.

Från början var konservatismen tveksamt inställd till demokrati, eftersom införandet av demokrati innebar stora förändringar i samhället, men i dag tror de flesta konservativa partier på demokrati.


konservatism. http://www.ne.se/enkel/konservatism, Nationalencyklopedin, hämtad 2010-11-24.


Nationalencyklopedins beskrivning av konservativa partier:

Många politiska partier som betecknas som konservativa är i dag påverkade av ekonomisk liberalism och vill ha en helt fri marknadsekonomi och också stor frihet för den enskilde.

konservativa partier kallas de politiska partier som har sina rötter i konservatismen. De vill bevara mycket av det gamla och bara göra långsamma förändringar. Konservativa partier brukar anse att familjen är viktig liksom ett starkt militärt försvar. Många konservativa partier har på senare tid tagit upp idéer från nyliberalismen. Denna riktning vill ha en fri kapitalistisk ekonomi, med stora möjligheter till snabba förändringar. Staten ska inte blanda sig i på något sätt. Ibland står de konservativa och nyliberala idéerna i motsättning till varandra inom samma parti.

Konservativa partier är medlemmar i International Democrat Union (IDU), där även många kristdemokratiska partier är med. Medlemmar är bland andra Republikanska partiet i USA, Konservativa partiet i Storbritannien, Høyre i Norge och moderaterna i Sverige.


konservativa partier. http://www.ne.se/enkel/konservativa-partier, Nationalencyklopedin, hämtad 2010-11-24.

Läs även andra bloggares åsikter om .

Inga kommentarer: