torsdag 20 oktober 2011

Åsiktsförbud i Svenska kyrkan (uppdaterad)

Jag läser i tidningen Dagen att ansvarigt utskott inför Kyrkomötet i nästa vecka tänker föreslå att präster som inte vill tvingas till att viga samkönade par inte längre ska få vara präster.

Nu är det inte ens frågan om samvetsfrihet likt efter beslutet om att införa kvinnliga präster 1958. Nu är det rätt ut bara. Håller du dig inte i mittfåran så är din karriär över.

[Uppdatering 21/10 kl. 13.30]: Jag är inte sämre än att jag kan ändra mig vid behov och som tur är så verkar det som att jag missförstått förslaget från Kyrkomötets utskott. Frågan handlar om att präster som avsäger sig vigselrätten inte längre ska få vara präster. Inte som jag skrev ovan. Vissa vill helt enkelt att det ska vara ett krav att alla präster har vigselrätt även om de i vissa enskilda fall faktiskt har rätt att vägra använda sig av den.

Jag kan dock inte komma ifrån tanken att det är vissa prästers beslut att inte viga homosexuella som ligger till grund för utskottets ställningstagande. Jag hoppas därför att Moderaternas skrivning i utskottet (nedan) kommer tas i beaktande under kyrkomötet.

"Trots kyrkomötets uttryckliga försäkran att, i likhet med vad som hittills gällt, ingen präst ska tvingas förrätta en viss vigsel har alltså några präster tagit det drastiska beslutet att helt avsäga sig vigselbehörigheten. Berörda domkapitel, Överklagandenämnden och Läronämnden har kritiserat prästerna för brott mot vigningslöftet att följa Svenska kyrkans ordning. Men det är fel väg att gå att med maktmedel tvinga de aktuella prästerna motta vigselbehörighet, vilket ju är innebörden av motionen. Svenska kyrkan borde kunna hantera en situation där en liten grupp präster fungerar i alla andra uppgifter i kyrkans verksamhet."

Resten av inlägget gäller dock:

Det är inte utan att man blir lite tacksam över att Moderaterna (beslut ska fattas i helgen) nu lämnar detta politiserade och sjunkande skepp.

Nu reserverade sig visserligen 6 av 15 ledamöter i utskottet så diskussionerna kommer troligtvis bli intensiva. Men ändå. Så här går det när politiker försöker styra ett trossamfund.

Det ända rätta torde vara att frånta alla trossamfund vigselrätten samt införa en civilrättslig giftemålslagstiftning. På så sätt blir det enklare för präster (och pastorer i andra samfund) att själva välja hur de vill göra.

13 kommentarer:

Emma Holmberg sa...

Hej!
Jag heter Emma Holmberg och pluggar journalistprogrammet på Södertörns Högskola i stockholm.
Vi gör ett grupparbete och nyheter24 och skulle jättegärna vilja ha en intervju av en bloggare som jobbar för tv4. Bara lite enkla frågor om hur det är och så. Vi skulle bli enorm glada om du skulle vilja hjälpa till.
Maila gärna mig.
Mvh Emma

Daniel Tisell sa...

Du får nog läsa på lite mer. Det handlar inte om att tvinga präster att viga samkönade par. Att avsäga sig vigselrätten för att slippa att viga även heterosexuella par är ren och skär arbetsvägran.

Bengt Held sa...

Martin

"Jag läser i tidningen Dagen att ansvarigt utskott inför Kyrkomötet i nästa vecka tänker föreslå att präster som inte vill tvingas till att viga samkönade par inte längre ska få vara präster."

Då läser du synnerligen slarvigt och följer dåligt debatten om vigslar i SvK trots du kallar dig konservativ och borde ha intresse för det.

Först ska det dock förtydligas att debatten inte handlar om att "tvinga" konservativa präster att viga samkönade par. I princip alla nomineringsgrupper är ense om (i alla fall på kort sikt) att de präster som inte vill förrätta äktenskap för homopar ska få slippa göra det. Församlingarna är dock skyldiga att fixa någon som kan viga ett samkönat par. Det som dock orsakat en konflikt är att en del homofoba präster som en symbolisk proteståtgärd försökt avsäga sig vigseluppdraget. De får då inte heller viga olikkönade par.

Olle Burell (Socialdemokraterna) och Karin Perers (Centerpartiet) har lämnat en motion, 2011:32, med ett förslag till hur man ska lösa problemet med "vigselstrejkande" präster.

Vi anser emellertid att det ur Svenska kyrkans perspektiv måste betraktas som otillfredsställande att det är upp till den enskilde prästen att avgöra om det ska ingå i befattningen att inneha vigselbehörighet eller inte. Det riskerar att försätta både enskilda personer och Svenska kyrkans församlingar och domkapitel i svåra situationer. Kyrkomötet måste vidta åtgärder för att säkerställa att samtliga präster i Svenska kyrkan innehar vigselbehörighet, vilket behöver förberedas av Kyrkostyrelsen.

När Tillsyns- och uppdragsutskottet vid kyrkomötets första session i september behandlade ärendet beslutade en majoritet att säga ja till motionen i betänkandet (rapporten) 2011:6 Förordnande som vigselförrättare m.m.. De nomineringsgrupper (majoriteten) i Tillsyns- och uppdragsutskottet som är för motionen om att göra det svårare för (konservativa) präster att avsäga sig vigseluppdraget är Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartister i Svenska kyrkan och Öppen kyrka (grupp för liberalteologer).

Tre nomineringsgrupper har lämnat reservationer (alternativa förslag) där de vill avslå motion 2011:32. Moderaterna framför bl.a. följande.

Trots kyrkomötets uttryckliga försäkran att, i likhet med vad som hittills gällt, ingen präst ska tvingas förrätta en viss vigsel har alltså några präster tagit det drastiska beslutet att helt avsäga sig vigselbehörigheten. Berörda domkapitel, Överklagandenämnden och Läronämnden har kritiserat prästerna för brott mot vigningslöftet att följa Svenska kyrkans ordning.
Men det är fel väg att gå att med maktmedel tvinga de aktuella prästerna motta vigselbehörighet, vilket ju är innebörden av motionen. Svenska kyrkan borde kunna hantera en situation där en liten grupp präster fungerar i alla andra uppgifter i kyrkans verksamhet.

Nomineringsgrupp Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan har ungefär samma resonemang men är tydligare i sin kritik mot "vigselstrejkande" präster. Den reservation som inte har någon kritik, varken direkt eller indirekt, mot de präster som "vigselstrejkat" är från Bertil Olsson, Kristdemokrater i Svenska kyrkan. Och det är givetvis ingen slump. Tre nomineringsgrupper i Svenska kyrkan är ännu principiellt emot att samfundet förrättar vigslar för samkönade par, Frimodig kyrka, Kristdemokrater i Svenska kyrkan och Sverigedemokraterna. Av dem har de båda senare dock accepterat den nya policyn. Frimodig kyrka är för att avskaffa möjligheten för samkönade par att bli vigda inom samfundet.

Lämna inte felaktiga uppgifter på din blogg Martin.

Bengt

Jörgen U Bengtsson sa...

Tack för Dina synpunkter. Mycket klokt i dem.

Till den som talar om arbetsvägran vill jag bara säga att när den enskilde prästen inte har någon vigselskyldighet i något fall, oavsett parkonstellation, blir det svårt att tala om arbetsvägran. Vi har den konstruktionen i SvK sedan mitten av 1970-talet sedan staten i dåvarande "statskyrkan" tröttnat på att släpa vigseltredskande präster inför domstol.

Det är svårt att uppfatta S:s och C:s agerande på kyrkomötet som något annat än en önskan att återgå till den tidigare personliga vigselskyldigheten. Då blir förpliktelsen att inneha den statliga licensen bara det första steget i utstötningsprocessen.

Antalet präster som lämnat tillbaka licensen är försvinnande litet, mindre än 1%. Avsevärt fler lär det inte bli oavsett kyrkomötesbeslut. Var och en vet att utan vigselbehörighet är anställningsbarheten låg och den öppna protesten leder till omedelbar svartlistning :-) Det är alltså ganska "kört" för den personen.

Svenska kyrkans vigselverksamhet kommer alltså att rulla på som vanligt, ofta i Las Vegas stil, och inget par kommer att bli utan vigselförrättare.

Det saken nu gäller och det man inte kan tåla är att en handfull präster haft fräckheten att öppet av religiösa skäl protestera mot det fattade beslutet. Det är den ärt våra maktfullkomliga kyrkopolitiker känner genom sju madrasser och som håller dem vakna på natten. Vilken fräckhet! Det är ju vi som bestämmer vad som är kristen tro i SvK och därefter, som Gustaf W. brukade uttrycka sig, rätten och packen I eder. I det nutida fallet blir det vid tredskan inte du-skål med skarprättaren, men väl med arbetsförmedlingen.

martin-edgelius sa...

Daniel och Bengt: Jag förstår att det för er är enkelt att försöka se det här endast som en ordningsfråga, men eftersom kontentan blir att präster som inte vill viga samkönade par, och som en konsekvens av det avsäger sig rätten att viga över huduvtaget, inte längre ska ha rätt att verka som präster så kan inte jag se förfarandet som något annat än ett försök att göra sig av med vad man anser vara obekväma röster. Precis som Moderaterna anför så finns det ju gott om andra arbetsuppgifter i Svenska kyrkan än att förrätta vigslar. Att via en teknikalitet stänga av präster från tjänst är fortfarande åsiktsförbud i mina ögon.

martin-edgelius sa...

Jörgen: "Tack för Dina synpunkter. Mycket klokt i dem." Tack för det, och detsamma.

Markus sa...

Jag tillhör själv de pråäster som inte vill viga enkönade par (och även är tveksamma till att viga frånskilda i vissa fall). Jag har rätt att avstå från detta och det förslag du referar till vill inte ta bort denna samvetsfrihet. Däremot vill vissa att det ska vara ett krav att alla präster har vigselrätt även om de i vissa enskilda fall har rätt att vägra använda sig av den. Själv änskar jag att Svenska kyrkan inte skulle ha juridisk vigselrätt, men jag tillhör inte den lilla grupp av präster som avsagt mig vigselrätten.
Du har alltså tyvärr - eller kanske snarare tack och lov - missförstått frågan i ovanstående inlägg. Bäst att du rätar till det hela så att inte missförståndet sprids vidare.

Bengt Held sa...

Martin

Men har du ännu inte fattat att Svenska kyrkans policy är att varje präst med vigselbehörighet har rätt att vägra viga samkönade par. Det är förvånande du vidhåller din okunskap trots att fakta är enkla att söka och att jag gett dig fakta i en kommentar redan.

Konservativa ska tydligen göras till offer även om det du framför inte är sant. Brukar inte konservativa hylla egenskapen hederlig? :-)

Du får givetvis tycka vad du vill om förslaget att alla präster måste ha vigselbehörighet men ljug inte ihop att en sådan vigselbehörighet betyder att präster måste viga homopar för det är inte sant.

Bengt

martin-edgelius sa...

Nu är inlägget uppdaterat.

Bengt Held sa...

Martin

Bra du ändrade och rättade din bloggpost. Nu kan debatten föras även här om vad den handlar om, ifall präster i SvK måste ha vigselbehörighet. Och inte om andra debatter.

Bengt

martin-edgelius sa...

Bengt: och då vidmakthåller jag att Svenska kyrkan (och alla andra samfund) ska fråntas vigselrätten till förmån för ett borgerligt, civilrättsligt förfarande. Sen kan samfunden och dess företrädare välja att välsigna vilka de vill. De fungerade bra för våra svenska frikyrkor fram till 1951 och det fungerar bra i katolska länder.

Jörgen U Bengtsson sa...

Det vore kanske bra om vi kunde bespara oss det hyckleriet att saken i det väsentliga inte skulle handla om samkönade vigslar i kyrkan och den nya äktenskapslagstiftningen. De som lämnat tillbaka licensen har gjort detta som en öppen protest mot detta. De har rätt att bli tagna på allvar i det de säger, även av kollegor som kan ha goda skäl att göra en annan bedömning. "Protestanterna" är fullt medvetna om att de enligt gällande bestämmelser inte kan tvingas ta en vigsel som de har samvetsbetänkligheter mot, men det räcker inte för dem. De anser sig vara skyldiga att inlägga en öppen protest för att på det sättet inte ha någon trasa med i byken. Det som kan diskuteras är alltså inte om ALLA präster behöver ha vigsellicens för att alla par ska kunna bli vigda, det vet vi redan att så inte är fallet. Att en handfull präster saknar licens hindrar inte kyrkans vigselverksamhet, däremot blir det givetvis svårt för en präst utan licens att kunna tjänstgöra i en församling med många vigslar. Men så ser det inte ut överallt! Än en gång: det saknar praktisk betydelse för kyrkan som helhet att en handfull präster saknar licens(återlämnad eller indragen.) Det som kan diskuteras är om präst i SvK ska kunna öppet protestera mot den politiska majoriteten med behållet ämbete. Formen för protesten, återlämnad licens, är sekundär i förhållande till det protesten gäller. Detta sagt av en annan präst i denna kyrka.

martin-edgelius sa...

Jörgen: "Det vore kanske bra om vi kunde bespara oss det hyckleriet att saken i det väsentliga inte skulle handla om samkönade vigslar i kyrkan och den nya äktenskapslagstiftningen." I min uppdatering skrev jag att jag har svårt att släppa att det skulle vara just detta som ligger till grund för att frågan kommer upp. Genom att göra en ordningsfråga av det hoppas man troligtvis på att slippa den debatten. Jag tror dock inte kyrkomötet kommer undan.